Psikofarmakoen sarrera

Diagnostikoa eta tratamendua

Garai honen zati handi batean Kraepelinek sortutako gaixotasunen sailkapen sistemak jarraitu zuen indarrean, nahiz eta Bleuler, Krestchmer, Jaspers eta Kurt Schneider bezalako autoreen ekarpenak kontutan hartu beharrekoak izan ziren. 1970aren inguruan sartu zen Aita Menni Ospitalean nazioarteko sailkapen baten erabilpena, ICD-8.

Tratamenduaren inguruan, aurkituz joan ziren psikofarmako berriak ospitalean erabilitako multzoa handituz joan ziren. Bai antidepresiboak, antsiolitikoak eta batez ere antipsikotikoak, gaixoen sintomen aurka erabiliak izan ziren, eta kasu askotan emaitza positiboak lortu ziren, bai gaixoei alta eman ahal izateko modukoak edo, gutxienez, hauen bizitza kalitatea modu garrantzitsu batean hobetzeko balio zutenak, besteak beste bere denbora ekintza produktiboetan erabiltzeko gai izateko aukera izaten zutelarik.

Hain zuzen, gure eskualdean gertatutako industrializazioa medio, gaixoek ospitalearen inguruan kokatutako enpresentzat eskulanak egiteko aukera sortu zen eta horrela, 1959an, tailer txiki bat jarri zen martxan, bertan gaixo talde txiki batek Bergarako lantegi batentzat lanerako erropa josten zutelarik. Tailer honek oso azkar hazi zuen bere ekoizpena eta josteko 38 makina izatera iritsi zen. 1962an beste tailer bat zabaldu zen, puntu lanak egiten zituena Donostiako enpresa batentzat. Nahiz eta hasera batetan gaixoek lan hauetan parte hartzeari erresistentzia jartzen zioten, laster gainditu zuten, bai pertsonal asistentzialarengandik etengabe jasotzen zuten eraginarengatik eta baita egindako lanaren truke jasotzen zuten diruarengatik ere eta honek gastu pertsonaletarako sarrerak izateko aukera eskeintzen zien.  

Gaixoak brodatze tailerrean Gaixoak puntu tailerrean Gaixoak joskintza tailerrean  
Ospitaleko kafetegia

1968a eta 1975a bitartean, pabilioi ezberdinetan, tailer osagarriak zirelakoak jarri ziren martxan. Hauetan grapak, belarriak, kateak, erretxinazko moldeak, aparrezko panpinak, banden, gablen, torlojoen eta bestelakoen ontziratzea, eta abar egiten ziren eta 1972 hasi ziren lanean oraindik ere bere horretan jarraitzen duten kartoien tailerrak eta giltzen tailerrak.

Gaixoak tailer batean Gaixoak kartoigintza tailerrean