Ahizpa Ospitalarioen berrikuntza, sektorearen erronkei aurre egiteko gakoa

Ahizpa Ospitalarioak erakundea ohartuta dago berak diharduen osasun, gizarte eta hezkuntza sektoreek dituzten erronka eta desafioez. Horregatik, apustu sendoa egin du berrikuntzak erakunde osoa zeharka dezan, produktu, prozesu, metodo edo kontzeptu berriak sortu, garatu eta erabiltzeko, lantzen ditugun sektoreei balioa eman eta aldaketa esanguratsuak egiteko gai direnak.
Ahizpa Ospitalarioen zentroetako berrikuntza-taldeen ordezkariak
Ahizpa Ospitalarioen zentroetako berrikuntza-taldeen ordezkariak.

Berrikuntzak erantzun berriak eskaini behar ditu bizi prozesuan zaintzen, tratatzen eta laguntzen ditugun pertsonen beharretarako, baita haien senideei, gure finantzatzaileei eta Erakundeak berak jasangarritasun eta kalitate arloan dituen beharretarako ere, betiere gure estrategia instituzionala indartuz. Aukera tekniko eta antolamenduko aukera berriak antzeman behar ditu eta, gainera, balioa ematen duten zerbitzu, produktu, programa edo irtenbideekin gizartea garatzen lagundu behar du.

2022-2024 Berrikuntzarako Esparru Plana

Ahizpa Ospitalarioetan berrikuntza Berrikuntza Azpibatzorde baten bidez kudeatzen da (Antolamendu eta Kalitate Batzorde Probintzialari lotua), eta 2022–2024 Berrikuntzarako Esparru Plan bat zehaztua du, garatu beharreko ekintza ildo nagusiak jasotzen dituena, eremu hauek nabarmenduz:

Zaintza Teknologikoa

Sektoreko joera eta informaziorako radar desberdinetatik abiatuta, Ahizpa Ospitalarioen Behatokia aldian-aldian eguneratuko da, erakundearen zein kanpoko erakundeen jarduera ildo bakoitzerako proiektu berritzaileekin, programekin eta abarrekin. Behatokiaren bidez sektorearen joerak eta gure jardueran aplikatzen direnak baterarazi behar dira. Helburua da arlo horietako bakoitzerako proiektu eraldatzaileak diseinatzea.

Proiektu berritzaileen garapena

BRING IT programak

Proiektuetarako berrikuntza zerbitzuak 2-3 hilabeteko mikro-programen bitartez bideratzen dira, non zentroek beste zentro batzuekin batera nabigatzen duten berrikuntza prozesuan. Programek Amerikako berrikuntza sanitarioko unibertsitateek estandarizatutako metodologiekin lan egiten dute, eta gure ekosisteman beren balioa erakutsi dute dagoeneko.

Ahizpa Ospitalarioak erakundea ITEMAS nodoari atxikita dago (Biomedikuntzan eta Osasun Zientzietan I+G+Ba sustatzeko Carlos III.a Osasun Institutuaren plataforma) (Parc Tauli), zeinak urtero proiektu berritzaileen garapena bultzatzen duten hiru programa jartzen dituen abian, hainbat estadiotan (Genesia, Inkubagailua eta Azeleragailua).

Zentroek programa batean edo bestean parte hartu ahal izango dute, beren ideia-proiektuaren heldutasunaren arabera:

1. GENESI programa

Ad-hoc aholkularitzak dira, zentroak potentzial berritzaile handikotzat identifikatzen dituen zerbitzu klinikoetan proiektuak sortzea sustatzeko. Batez ere, profil klinikoek prozesuan duten jarrera baloratuko da. Stanford Unibertsitateko Biodesign metodologiarekin lan egingo da.

2024ko lehen seihilekoan Ahizpa Ospitalarioen bost zentro sartu dira Genesys programan, betiere ITEMASen laguntzarekin, bai prestakuntzan, bai metodologian.

2. INKUBAGAILU programa

Proiektuei laguntzeko programa bat da, Bostongo CIMITeko Healthcare Innovation Cycle metodologiari jarraituz. Bi zati ditu: ideiaren inkubagailua eta proiektuaren inkubagailua. Biek metodologia berarekin lan egiten dute, eta hainbat eten egiten dituzte proiektuen aurrerapena eta jarraitutasuna ebaluatzeko.

3. AZELERAGAILU programa

Heldutasun maila altua lortu duten eta deialdi lehiakorragoetan parte hartu ahal izateko nahikoa ebidentzia dutela erakutsi duten proiektuei zuzenduta. BRING_IT zerbitzuek proiektu horietan parte hartzen laguntzen diete finantzaketa ematen duten sektoreko hainbat azeleragailuri.

Berrikuntza tailerrak (proiektuen talde sustatzailea)

Tailerren helburua da identifikatutako joerek eskaintzen dituzten erronkak eta aukerak identifikatzea –Behatokiak jasotako kasuetatik abiatuta–, Ahizpa Ospitalarioen lerro asistentzial bakoitzaren beharrak lantzeko proiektuak sortzea errazteko. Ondoren, talde sustatzaile bakoitzaren proiektuak ebaluatuko dira hainbat irizpideren arabera, eta finantzagarriak diren proiektuak hautatuko dira. 2024an bost tailer egitea planteatzen da, Ahizpa Ospitalarioen jarduera asistentzialaren bost ildotan.