Berdintasunaren aldeko ekintzak

Berdintasunaren aldeko ekintzak

AM-KO III. BERDINTASUN PLANA: HELBURUA ETA EZAUGARRIAK

Planaren oinarria behar praktikoak eta generoarekin lotutako interes estrategikoak eta Aita Menniko berdintasuneko egoera hobetzeko aukerak detektatzea xede izan duen diagnostikoa da. Horrez gain, Aita Menniko langileentzako tratu eta aukera berdintasuna lortzera eta gaur egun hori oztopatzen duten trabak desagerraraztera bideratutako neurriak finkatzen ditu: egitura mailako trabak (espazioen eta lanen sexu banaketaren ondoriozkoak) eta kultura arlokoak (errealitate soziala interpretatzeko eredu jakin batzuk ezartzearen ondoriozkoak): rolak eta estereotipoak. Era berean, Planak Aita Menni erakundean era batera edo bestera barneratutako pertsona eta erakundeetan, erabiltzaileengan eta haien familietan nahiz mendeko pertsonen zaintzaileengan du eragina.

Aita Mennik generoaren perspektiba eraman du Asistentziaren Kalitaterako Espainiako Elkartearen Biltzarrera

Erakundeak Martxoaren 8ko erreibindikazioak babestu ditu genero berdintasunaren alde

Berdintasun planaren aurrerapenak: prestakuntza Emakumeen aurkako Indarkerian eta Osasunean

Gure III. Berdintasun Planaren betetze maila aztertu dugu

Aita Menni Ospitaleak berdintasunaren aldeko urratsak egiten jarraitzen du

Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna sustatzeko ikastaroek jarraitzen dute

Indarkeriarik gabeko bizitza libre baten alde

Arrasateko EPSZ buru-belarri emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko

Aita Mennik protokolo berri bat izenpetu du laneko jazarpen sexual eta sexistako kasuetan jarduteko

Desberdintasunaren bidetik itzultzeko prestakuntza

- Emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasunari buruzko lehen ikastaroa