Zubi Etxe

Zubi Etxe

Izaera komunitarioko egoitza unitate bat da, borondatez sartzekoa, mugako adimena, desgaitasun intelektuala edo gaixotasun mentala duten eta beren funtzionamendua oztopatzen duten jokabidearen nahasmendu arinak dituzten gazteentzat. Gaixotasun mentalaren, desgaitasun intelektualaren edo jokabide edo nortasun nahasmenduaren ondorioz arretarako premia bereziak dituzten gazteak dira. Arazo horiek hainbat alderditan eragiten dute, hala nola funtzionamendu psikosozialean, gizarteratzean eta laneratzean edo komunitatean parte hartzean.

Donostiako Loiola auzoko hiru solairuko etxe batean dago zentroa, Donostiako Elizbarrutiak Gipuzkoako Foru Aldundiari lagata. Aita Menni Ahizpa Ospitalarioek foru erakundearekin sinatutako hitzarmen baten bidez kudeatzen dute zentroa.

Helburu asistentzialak

Artatutako pertsonen egonkortasun psikopatologiko eta/edo konduktuala mantentzen laguntzea, eta haien autonomia pertsonala, soziala eta lanekoa areagotzeko eta garatzeko beharrezkoak diren trebetasunak sustatzea, ahalik eta bizimodurik normalizatuena ahalbidetzeko.

Programa asistentzialak

 • Ebaluazio diagnostikoa, gaitasunen balorazioa, jarduera psikosoziala, laguntza beharrak eta bizi kalitatea lantzeko zerbitzua. Gaitasun intelektuala eta autonomia pertsonala ebaluatzea.
 • Banakako interbentzio terapeutikoko plana, banakako eta taldeko interbentzioekin.
 • Elkarbizitza, lankidetza eta autolaguntza jarduera.
 • Errehabilitazio psikosozialeko programak.
 • Gizarte eta lan arloko orientazioa eta enplegua bilatzeko laguntza, eta neurrira egindako prestakuntza/okupazio ibilbideak.
 • Aisialdiko jarduerak, komunitatearen ingurunean integratzeko jarduerak.
 • Interbentzio psikosoziala, asistentziala, laguntza eta/edo gainbegiratzea, pertsonaren beharren arabera.
 • Osasun Mentaleko Sarearekin eta gainerako eragile komunitarioekin koordinatzea eta laguntzea.

Jarduerak

Eguneroko bizitzako jarduerak

 • Autozainketarako trebetasunak.
 • Etxerako trebetasunak.
 • Elikatzeko autonomia.

Autonomia pertsonala

 • Trebetasun komunitarioak.
 • Gizarte jarduerak eta harremanak.
 • Etxeko arriskuen prebentzioa.
 • Erosketen kudeaketa.
 • Kudeaketa ekonomikoa.
 • Aisialdiko denbora librea ezagutzea eta erabiltzea.
 • Jarduerak planifikatzea eta egituratzea.
 • Jarduerak egiteko gizarte harremanak.
 • Jarduera komunitarioak.

Jarduera sozialak

 • Komunikazio eta asertibitate trebetasunak.
 • Adimen emozionala eta arazoak konpontzea.
 • Estresaren kudeaketa.
 • Sexu heziketa.

Aisia eta denbora librea

 • Aisialdiaren plangintza.
 • Gizarte harremanak.
 • Kultur jarduerak.
 • Kirol jarduerak.
 • Jardueren eskaintza bilatzeko baliabideak.
 • Teknologia berriak.

Laneratzea

 • Prestakuntza eta lan ingurunearen ezagutza.
 • Laneratzeko ibilbidearen diseinua.
 • Laneratze aurreko eta prestakuntzako trebetasunak.

Errehabilitazio kognitiboa

 • Neuron Up.
 • Estimulazio kognitiboa.

Erabakia hartzea eta autoantolaketa

 • Elkarbizitzarako trebetasunak.
 • Eskubide sozialak, zibilak, ekonomikoak eta kulturalak.
 • Gizarte sentsibilizazioa.
 • Neu aplikazio informatikoa.

Psikoheziketa eta ohitura osasungarriak

 • Psikoheziketa.
 • Laguntza sistema.
 • Autoestimua, autoezagutza eta autokontrola.

Elkarrekiko laguntza

 • Inklusio komunitarioa.
 • Boluntariotza.

Egonaldien batez besteko denbora

Talde terapeutikoak, familiarekin eta kasuan kasuko erakundeekin koordinatuta, altaren data eta deribazioa koordinatuko ditu. Horretarako, elkarrizketa bat izango dute familiarekin eta inplikatutako erakundeekin, altaren data adosteko eta prestatzeko.

Pazienteak

Zubi Etxe Nahasmendu Mental Larria, Desgaitasun Mistoa eta/edo Desgaitasun Intelektuala duten pertsonei zuzendutako zentro espezializatua da. Pertsona horiek 19 eta 26 urte bitartekoak izan behar dute. Gainera, haien tratamendua ulertzeko eta horretan laguntzeko gai izan behar dute, eta ez dute jokabide disruptibo edo heteroagresiborik izan behar

Talde asistentziala

Erabiltzaileentzako zerbitzua integrala da, hau da, osasun eta ongizate eredu globala lortzera jotzen du, osasuna, gizartea, psikologia, ingurunea, bizikidetza, kultura eta antzeko alderdiak kontuan hartuta. Horretaz guztiaz diziplina anitzeko talde terapeutiko bat arduratzen da, partaide hauekin:

 • Medikuak
 • Erizainak
 • Erizaintzako laguntzaileak
 • Gizarte langileak
 • Psikologoak