AITA MENNI

Gure misioa, ikuspegia eta balioak

MISIOA

Gure misioa gaixotasun mentala eta desgaitasuna duten pertsonak zaintzea eta errehabilitatzea da. Gure eginkizunean sufritzen duen pertsona da gure xede nagusia, eta horretarako erakundearen baliabide guztiak erabiltzen dira. Aita Menniren Laguntza Proiektu Abegikorraren oinarria. Pertsonaren ikuspegi humanista eta kristau batetik, bere batasunean eta duintasunean ukiezina dena, pertsona guztiak hartzen ditu, arraza, genero, erlijio, ideologia edo gizarte-maila bereizketarik egin gabe, eta laguntza osoa ematen die. Hauek dira bere ezaugarri nagusiak:

·         Pertsonen giza eskubideak errespetatzea.

·         Laguntzarik ez duten eta muga fisiko edo psikikorik handienak dituzten pertsona gaixoak lehentasunez artatzea.

·         Kalitatea laguntzan eta giza kalitatea.

·         Jarrera enpatikoa, abegikorra eta askatzailea pertsona behartsuentzat.

Jesusen Bihotz Sakratuaren Ahizpa Ospitalarien Misio Abegikorrak, bere unibertsaltasunaren eta kultura artekotasunaren barruan, nortasun propioarekin eta dituen beharrekin erantzuten du. Bestalde, bere zerbitzua premiazkoa den herrialdeetan erabiltzen da. Gaur egun, lau kontinentetako 25 herrialdeetan dago: Europa, Amerika, Afrika eta Asia.

IKUSEGIA

Zerbitzu abegikorra, irekia eta dinamikoa, ikuspegi eta jarduera inklusiboetan, jarduera integratzaileetan eta bizitza sustatzen duten jardueretan oinarritutakoa, mugarik ez duen eta gizartea aldatzen duen indarra da, senide arteko gizadi osasuntsuago baten alde. Zentzu horretan, Aita Mennik erreferentziako zentroa izan nahi du gaixotasun mentala eta bestelako desgaitasunak dituzten pertsonen arreta integralean, arreta gizatiarra, eraginkorra eta kalitatezkoa eskaintzeko. Hor, gizkiarekin dimentsio guztiak kontuan hartzen dira, etikaren eta abegikortasunaren balioei jarraituz.

Gure erakundeetan, karitatezko arloan eta gizarte arloan Elizaren erakundeak diren heinean, hurkoarenganako maitasun-konpromisoa eta zuzentasuna dira gure xede nagusiak.

Zerbitzu ospitalarioa egiten dugun guztiak, Abegikortasunak bildutako ikuspegi desberdinetatik, samariar ona bezalakoak gara: gelditzen gara, begiratzen dugu, ikusi, besteek gu hunkitzea uzten dugu, eta gupidaz eta solidaritatez aritzen gara; hitz batean esateko: Abegikorrak gara, hori da gure misio partekatua.

BALIOAK

Ahizpa Ospitalarien Komunitatearen balioek gure etika eta lan egiteko modua ezartzen dute, erabakiak bideratu, helburuak igorri eta jarrerak animatzen dituzte. Baina gure balio guztiak bat batean bakarrik labur dezakegu:abegikortasuna. Abegikortasuna gure lanaren ardatz nagusia da, besteentzako zerbitzu bat bezala hartuta (zaintzea, laguntzea eta kontsolatzea), Ahizpa Ospitalarien eta haien sortzailea den Benito Menniren oinarri kristau batetik. Gure misioaren hartzaileei eremua eta denbora, arreta eta zainketa, gizatasuna eta baliabideak eskaintzea da gure egitekoa. Balio hori laburtzeko, zortzi balioetan garatuko dugu:

Ahizpa Ospitalarien Komunitatearen balioek gure etika eta lan egiteko modua ezartzen dute, erabakiak bideratu, helburuak igorri eta jarrerak animatzen dituzte. Baina gure balio guztiak bat batean bakarrik labur dezakegu:abegikortasuna. Abegikortasuna gure lanaren ardatz nagusia da, besteentzako zerbitzu bat bezala hartuta (zaintzea, laguntzea eta kontsolatzea), Ahizpa Ospitalarien eta haien sortzailea den Benito Menniren oinarri kristau batetik. Gure misioaren hartzaileei eremua eta denbora, arreta eta zainketa, gizatasuna eta baliabideak eskaintzea da gure egitekoa. Balio hori laburtzeko, zortzi balioetan garatuko dugu:

1. Baztertuta daudenekiko sentikortasuna

Gure abegikortasunak gaixotasunengatik edo muga psikikoengatik baztertuta daudenekin lehentasunez ekartzen du enpatia.

2. Zerbitzua gaixoei eta behartsuei

Dena dago eta denok gaude artatzen ditugun pertsonen zerbitzura; eurak dira gure erakundearen xede nagusia.

3. Harrera askatzailea

Gure harrera beroa da, eta trukean ez dugu ezer eskatzen.  Ahalik eta errehabilitaziorik handiena lortzea da gure asmoa. Etxeko berotasunarekin zaintzen dugu.

4. Osasun integrala

Osasunaren alde egindako lanak pertsonaren dimentsio guztiak barne hartzen ditu, humanismo integralaren arabera. Zaintzea eta osatzea da gure helburua.

5. Kalitate profesionala

Gure zerbitzuan eraginkorrak gara, zorroztasun profesionalaren, kudeaketaren eraginkortasunaren, talde-lanaren, tresnen egokitzapenaren eta profesionalen etengabeko eguneratzearen bidez.

6. Gizatasuna arretan

Planteamenduetan eta jarduera bakoitzean gizatasuna lantzen dugu esplizituki eta praktikotasunez. Gure arreta pertsonaren duintasunari lehentasuna ematen dion giza topaketa da.

7. Etika jarduera bakoitzean

Etikoak izatea eskatzen diogu gure buruari, bioetikaren irizpideen eta abegikortasunaren printzipioaren arabera, gure jarduteko moduan.

8. Kontzientzia historikoa

Historia ospitalariaren barruan egoteko banakako kontzientzia eta kontzientzia kolektiboa sustatzen dugu, jatorriei leial izanda, orainaren protagonistak, etorkizun ospitalarioaren eraikitzaileak.

Kalitatea eta pertsonei eskaintzen dizkiegun arreta sanitario eta soziala bereizi ezinak dira, eta gure profesional guztiek etengabeko hobekuntzarekin duten konpromisoan eta egindako lanean oinarrituta dago.