Artikulu zientifiko-teknikoak Psikiatria

Artikulu zientifiko-teknikoak Psikiatria

 Gure ezagutza eta esperientziari esker bildutako informazio interesgarria  

- Aita Menniren jarduera asistentzialean esku-hartze psikologikoek duten eginkizuna

José Antonio Ezquerra, Psikologia Saileko arduradunak: Esku-hartze psikologiko ororen helburua da, hain zuzen, ahal den neurrian pertsonaren ongizatea lortzea, pertsona erabat osatzea edo gutxienez ahalik eta gehien osatzea. Gainera, berriz gaixotuko balitz, arazoari aurre egiteko tresnak ere emango litzaizkioke. Gehiago irakurri->

Berreskurapen funtzionala ingurune komunitarioan: inklusio sozialaren alde

- Idazleak: Marian Frago Pacheco eta Amaia Bolumburu Aldazabal

Egonaldi Ertaineko Unitatean pazienteen “berreskurapen funtzionala” lantzen jarraitzen dugu, autonomia handiagoa eta ingurunera egokitzea bultzatzeko, senda agiria lortzeko. Gehiago irakurri->

Nola entrenatu funtzio exekutiboak gaixotasun mentala duten lagunengan?

- Idazleak: Macarena Aspiunza, Selene Vélez eta Fuensanta Mesa

Ereiaro proiektuaren emaitza laneratu aurreko hainbat tailer okupazional izan dira. 'Baratzezaintza terapeutikoaren tailerra’ eta 'Landare aromatiko, sukaldaritza landare eta sendabelarren tailerra’ funtsezko baliabideak dira Aita Mennin dagoeneko, gaixotasun mental larria duten lagunen funtzio exekutiboak entrenatzeko. Gehiago irakurri->

Giro soziala, erabakigarria nahasmendu sozial larriaren bilakaeran
Idazlea: M. Jose Reos Llinares, terapeuta okupazionala

Irungo zaindariaren jaietan parte hartze soziala sustatzen dugu. Pertsonen ongizate emozionala, identitatea eta oreka psikikoa, hein handi batean, egitura sozialetan integratzearen menpe dagoelako.<<Gehiago irakurri>>

Aisialdi terapeutikoko programak Aita Menni Ospitalean
- Idazleak: Macarena Aspiunza eta Selene Vélez

Aisialdia eta komunitateko parte hartze soziala batzen ditugu. Aita Menni Ospitaleko Errehabilitazio eta Gizarte Dinamizazioko Zerbitzuak aisialdi terapeutikoko programetara bideratzen du urteko esku hartzearen zati bat. Esku hartzea bai Osptitale barruan –unitate desberdinetan–, bai komunitatean egiten da, irteera eta jarduera espezifikoen bitartez, eta betiere parte hartze soziala sustatuz.<<Gehiago irakurri>>


Doluak helduaroan

- Egilea: Alfonso Saez de Ibarra, psikologo klinikoa, Aita Menni Ospitalea

Aurreko artikuluetan dolua kudeatzeari buruz azaldutako alderdien jarraipen moduan (Dolua ulertzea eta Doluaren tratamendua), gurekin bizi den doluaren kontzeptuaren beste dimentsio batean sakondu nahi nuke. <<Gehiago irakurri->

Etxeko esku hartzea nahasmendu mental larria duten pertsonekin

Etxeetan esku hartzea egituratzeko helburuarekin, Aita Menniko Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errehabilitazio Psikosozialeko Zentroetan (EPSZ) Etxeko Esku hartze Programa (PID) sortu da. Gehiago irakurri->

Eguneroko jarduera instrumentalak Egonaldi Ertaineko Unitatean

Helburua: autonomia eta ahalduntzea sustatzea, prestatzea eta erraztea. Jarduera instrumentalak oinarrizko jarduerak baino konplexuagoak dira, baina, bizitzeko hain oinarrizkoak izan gabe ere, beharrezkoak dira bizimodu independentea edukitzeko. Gehiago irakurri->

Pertsonarengan oinarritutako arreta ereduaren ezarpena

Erabiltzaileak dira erakundearen eta profesionalen jardueren ardatz nagusia. Norberaren nortasunetik abiatuta, autonomia pertsonalarekin eta eguneroko bizitzaren kudeaketarekin batera, gure zentro eta zerbitzuetan “etxean bezala” sentitu daitezen saiatzen gara. Gehiago irakurri->

- Gaixotasun mentala duten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea

Gizartean erabilgarria eta beharrezkoa den lana garatzeko gai dira. Gaixotasun mentala duen duten pertsonek herritarraren eginkizuna berreskuratzea eta berrezartzea da gure laguntza-lanaren zati garrantzitsuenetako bat. Gehiago irakurri->

Sindrome metabolikoaren gaineko esku hartzea gure Egonaldi Ertaineko Unitatean

Obesitatea eta gaixotasun kardiobaskularra nozitzeko arriskua areagotzen duten beste faktore batzuk prebenitzen saiatzen gara. Gure jarduera asistentziala autoebaluatzeko eta hobetzeko testuinguruan, eta kontuan hartuta zeregina dela ospitaleratutako pertsonen lanketa integrala egitea, gero eta presenteago daukagu konplikazio somatikoen prebentzioan daukagun eginkizuna. Gehiago irakurri->

- Dolua eta bere tratamendua ulertzea


Lehen zatia

Bigarren zatia

Doluaren paradigma norbaiten heriotzaren ondorengo aldiari lotu ohi zaio. Ulertu genezake behin-behineko egoera moduan, galera horren inguruko sentimenduei lotuta, eta hildako pertsona gabe bizitzeko modu berri bat ikasteari lotuta. Gehiago irakurri->