Prebentzioa, krisietan esku-hartzea eta trauma-osteko terapia

Jarduera esparruak

Prebentzioa

Prebentzioaren eta osasun psikikoaren bultzatzearen alorrean, Aita Menni Ospitaletik prebentzio programak eskaintzen dira. Hauen helburua larrialdi eta katastrofeetan “esku-hartzaileeei” tresnez hornitzea da, honela osasun psikikoa mantendu dezaten eta era askotako biktimekin modu eraginkorragoan esku-hartzeko.

Metodologiak hirugarren alderdi bat jasotzen du. Lehenik batetik ikuspuntu psiko-hezitzailea traumaren psikologiari buruz, bigarrenik arazo zailei aurre egiteko erabili beharreko tresnen entrenamentu bidezko ahalmen dinamikak (role playing, jarrera saiakerak).

Kurtso hauek oso batez ere praktikoak dira eta bertaratzea eskatzen dute, formazio jasotzen duen pertsonak bizi behar du orientazioa eta gainbegiratze maila altua dauka. 20 bat orduko iraupena izaten du.

Krisietan esku-hartzea

Krisietan esku-hartze alorrean, “in situ” banakako esku-hartzeak egiten ditugu, beharrezkoa denean larrialdia sortzen den lekura joanez. Adibidez, gure ospitaleko psikologo klinikoek atentatutan, hiltze traumatikoetan, norbere buruaz besteko saiakeratan, norbere buruaz besteko burututako kasuetan familia arretan, desoreka psikiko larrietan eta beste eratako kasu kritikoetan. Beste maila batean gure profesionalek 11-M moduko krisi handiagoetan hartu dute parte.

Krisi-osteko esku-hartze prebentiboa

Krisiaren ondoren, traumatikoak izan daitezkeen ezohiko egoerak jasan dituzten pertsonekin prebentzio ekintza bidez esku-hartzen dugu. Hau da ospitaleko profeionalek “a posteriori” egiten dute lan egoera kritikoenetan esku-hartu duten taldeekin, trauma-osteko osasun psikikoa bultzatzera bideratutako prebentzio teknikekin.

Gure hospitaleko bi psikologo, Gisela Perren-Klinger (Suitzako Psikotrauma Institutua) en metodoa jarraituz debiefring tekniketan formazioa emateko baimendutako pertsona gutxietakoak dira.

Tratamendu psikiatriko eta psikoterapeutikoak

Tratamendu psikoterapeutiko eta psikiatrikoaren alorrean, bizipen traumatikoen eta berari lotutako desoreken (Trauma osteko Estresagatik Desoreka) abordaia psikoterapeutiko eta psikofarmakologikoan espezializatutako profesional talde bat dago. Zentzu honetan Aita Menni Ospitaleak Gisela Perren-Klinger Doktorearekin dihardu lanean eta gainbegiratze lanetan (Suitzako Psikotrauma Institutuko psikiatra sortzailea).