Psikiatria Legala

Psikiatria Legala

Gure gizartean geroz eta handiagoa den judizializazioaren testuinguruan, zuzenbidea eta medikuntzaren arteko elkareragina areagotu egin da. Medikuntzaren barruan, psikiatria errealitate berezi baten adierazle da, nahaste mentalek berezko garrantzia bait dute era guztietako testuinguru juridikoetan. 

Psikiatria Legaleko Unitatea 

Azterketa psikiatriko legala