Jokabidearen Nahasmendua dakarten Desgaitasun Intelektualeko eta Autismoaren Espektroko Nahasmenduetako Unitatea

Jokabidearen Nahasmendua dakarten Desgaitasun Intelektualeko eta Autismoaren Espektroko Nahasmenduetako Unitatea

Unitate espezializatu bat da, Desgaitasun Intelektualaren, Autismoaren Espektroko Nahasmenduaren eta Nahasmendu Mentalaren testuinguruan jokabidearen nahasmendu larriak dituzten eta ingurune babestu bat behar duten pertsonei zuzendua.

Helburu asistentzialak

Helburu nagusia da erabiltzaileen zein senitartekoen bizi kalitatea hobetzea, banakako errehabilitazio programa terapeutikoak erabiliz, erabiltzaileei komunitatean normaltasun osoz moldatzeko beharrezko gaitasunak ikastea edo berreskuratzea eta haien ingurune sozialean ahalik eta erarik aktibo eta autonomoenean parte hartzea ahalbidetzeko.

Talde osoaren jarduera esparrua Pertsonan Oinarritutako Plangintzaren filosofian oinarritzen da (POP), artatzen den pertsonari behar duen laguntza maila eskainiz (mugatua, zabala edo orokorra), jokabide moldagarriagoak gara ditzan, egonaldian zehar bilakaera klinikoaren eta funtzionalaren jarraipen zorrotza eginez eta orientazio terapeutikoa eskainiz.

Programa asistentzialak

Desgaitasun Intelektualeko Unitateak, erabiltzaileen eta senideen ongizatean laguntzen duen egitura eskaintzeaz gain, estimulazio eta sozializazio ingurune bat sortu nahi du, jarduera kognitibo, komunikatibo, motor, didaktiko, ludiko eta okupazionalen multzo zabal baten bidez.

Proposatzen diren jarduerak taldekoak eta banakakoak dira, erabiltzaile guztientzat irekiak, borondatezkoak, testuinguruan kokatuak eta pertsona bakoitzaren berezitasunetara egokituak.

Estimulazioa / entrenamendua

Estimulazio kognitiboa

 • Estimulazio kognitiboa
 • Hobekuntza pertsonalerako tailerra
 • Pertsonan oinarritutako plangintzari buruzko tailer espezifikoak (POP)
 • Psikomotrizitatea
 • Musikoterapia
 • Programa multisentsoriala
 • Abesbatza
 • Txakurrek lagundutako terapia

Trebakuntza funtzionala

 • Eguneroko Bizitzako Oinarrizko Jarduerei (EBOJ) eta Eguneroko Bizitzako Jarduera Instrumentalei (EBJI) buruzko programa funtzional espezifikoak.
 • Osasunerako heziketa
 • Ohitura osasungarrietan trebatzea
 • Erlaxazioan trebatzea
 • Sukaldaritza tailerra
 • Tailer industriala
 • Baratzezaintza terapeutikoari buruzko Ereiaro tailerra
 • Ehungintza tailerra
 • Papera birziklatzeko tailerra

Jarduera fisikoa

 • Taldeko jarduera fisikoa
 • Pilates
 • Igerilekua
 • Futbitoko kirol taldea (Aita Menni Kirol Elkartea)

Entretenimendua

 • Eskulanak
 • Ludoterapia
 • Zine foruma
 • Jarduera bereziak / ludikoak Zentroan
 • Irteerak kafetegira

Kultura eta hezkuntza jarduerak

 • Egunkaria
 • Irakurketa errazeko tailerra
 • Integrazio sozial eta komunitarioa
 • Aisialdian eta denbora librean parte hartzea

Pastorala eta boluntariotza

 • Pastoral arretarako programa
 • Boluntariotzako programa

Egonaldien batez besteko denbora

Errehabilitazio prozesu indibidualizatu bat da, kasu bakoitzean egonaldiaren beharra baloratuta ezaugarri klinikoen eta jokabidearen ezaugarrien arabera, eta egonaldiaren denbora, berriz, autonomia maila handiagoa izatea eta ondoren ingurune komunitario batean sartzea ahalbidetuko duten egokitzapenezko jokabideak lortzeak zehazten dute.

Pazienteak

 • Jokabidearen Nahasmendua dakarren Desgaitasun Intelektual arin, moderatu edo larriaren eta elkartutako Nahasmendu Mentalaren diagnostikoa duten pertsonak (eskizofrenia, nahasmendu bipolarra…).
 • Desgaitasun intelektual moderatua edo larria eta maneiatzen zailak diren jokabidearen nahasmenduak dituzten pertsonak, desgaitasun intelektualaren beraren ezaugarriengatik nahasmendu mentalaren diagnostiko argirik ez dutenak.
 • 15 eta 55 urte bitarteko pertsonak.
 • Nortasunaren Nahasmendu Antisozialaren diagnostikoa kanpoan geratzeko irizpidetzat hartzen da.

Talde asistentziala

Erabiltzaileentzako zerbitzua integrala da, hau da, osasun eta ongizate eredu globala lortzera jotzen du, osasuna, gizartea, psikologia, ingurunea, bizikidetza, kultura eta antzeko alderdiak kontuan hartuta. Horretaz guztiaz diziplina anitzeko talde terapeutiko bat arduratzen da, partaide hauekin:

 • Medikuak
 • Erizainak
 • Erizaintzako laguntzaileak
 • Gizarte langileak
 • Ekintza eta aisialdiko langileak
 • Psikologoak

Arrasate  Gipuzkoa

Aita Menni Ospitalea

Osasun mentala Desgaitasun intelektuala Kalte zerebrala Adineko pertsona

Gesalibar auzoa, 15.

20509 Arrasate (Gipuzkoa)

Teléfono: +34 943 794 411

Fax: +34 943 794 411

E-mail: [email protected]