Balio Ospitalarioak

Ahizpa Ospitalarioen Komunitatearen balioek gure etika eta lan egiteko modua ezartzen dute, erabakiak bideratu, helburuak igorri eta jarrerak animatzen dituzte. Baina gure balio guztiak bat batean bakarrik labur dezakegu: abegikortasuna. Abegikortasuna gure lanaren ardatz nagusia da, besteentzako zerbitzu bat bezala hartuta (zaintzea, laguntzea eta kontsolatzea), Ahizpa Ospitalarioen eta haien sortzailea den Benito Menniren oinarri kristau batetik.

Abegikortasuna gure misioaren hartzaileei eremua eta denbora, arreta eta zainketa, gizatasuna eta baliabideak eskaintzea da.

Balio hori laburtzeko, zortzi balioetan garatuko dugu:

Sensibilidad por las personas excluidas

Baztertuta daudenekiko sentikortasuna

Gure abegikortasunak gaixotasunengatik edo muga psikikoengatik baztertuta daudenekin lehentasunez ekartzen du enpatia.

Servicio a las personas enfermas y necesitadas

Zerbitzua gaixoei eta behartsuei

Dena dago eta denok gaude artatzen ditugun pertsonen zerbitzura; eurak dira gure erakundearen xede nagusia.

Acogida libradora

Harrera askatzailea

Gure harrera beroa da, eta trukean ez dugu ezer eskatzen.  Ahalik eta errehabilitaziorik handiena lortzea da gure asmoa. Etxeko berotasunarekin zaintzen dugu.

Salud integral

Osasun integrala

Osasunaren alde egindako lanak pertsonaren dimentsio guztiak barne hartzen ditu, humanismo integralaren arabera. Zaintzea eta osatzea da gure helburua.

Calidad profesional

Kalitate profesionala

Gure zerbitzuan eraginkorrak gara, zorroztasun profesionalaren, kudeaketaren eraginkortasunaren, talde-lanaren, tresnen egokitzapenaren eta profesionalen etengabeko eguneratzearen bidez.

Humanidad en la atención

Gizatasuna arretan

Planteamenduetan eta jarduera bakoitzean gizatasuna lantzen dugu esplizituki eta praktikotasunez. Gure arreta pertsonaren duintasunari lehentasuna ematen dion giza topaketa da.

Ética en toda actuación

Etika jarduera bakoitzean

Etikoak izatea eskatzen diogu gure buruari, bioetikaren irizpideen eta abegikortasunaren printzipioaren arabera, gure jarduteko moduan.

Conciencia histórica

Kontzientzia historikoa

Historia ospitalarioaren barruan egoteko banakako kontzientzia eta kontzientzia kolektiboa sustatzen dugu, jatorriei leial izanda, orainaren protagonistak, etorkizun ospitalarioaren eraikitzaileak.