Desgaitasun intelektuala

Snoezelen autismoa duten pertsonekin erabiltzea

Gure Adimen Desgaitasun eta jokabidearen nahasmenduak dituen Autismo Unitatea kontzeptu horretan trebatzen hasi da. Kontua da estrategiak garatzea, autismoa duten pertsonei zentzumen-estimuluak emateko, zentzumenak estimulatuz edo lasaituz ongizate-sentsazioa eman diezaieten.
Snoezelen autismoa duten pertsonekin erabiltzea

Gero eta indar handiagoa hartzen du postulatu honek: autismoa eragin handiko zentzumen-nahasmendua da, izan ere, autismoan gehien eragindako eremuak hertsiki lotuta daude zentzumen-prozesamenduarekin. Azterlan batzuen arabera, % 60 eta % 95 arteko autistek mota horretarako arazoak dituzte.

Urritasun horiek “zentzumen-prozesamenduaren nahasmendua” delako kontzeptuaren barruan daude, eta askotan, ikaste, jokabide eta koordinazio motorreko arazoak eragiten dituzte. Halaber, zentzumen prozesamenduaren nahasmenduak (ZPN) gizarte-harremanetan, jokabide-ereduen garapenean, zaintzeko gaitasunetan, autonomia pertsonalean eta komunikazioan eragin dezakete.

Jean Ayres doktorea, AEBko terapeuta okupazionala, zentzumen-prozesamendu urriarekin lotutako ezohiko jokabide multzo bat deskribatu zuen lehena izan zen. Zentzumen-integrazioaren disfuntzio horren bidez, pertsona batzuek gaitasun berriak ikasteko, bere kabuz antolatzeko, arreta kudeatzeko, jarduera eta jolasetan parte hartzeko edo gizarte-esperientzia positiboetan parte hartzeko zergatik dituzten arazoak azal daiteke.

ZPN burmuinaren nahasmendu konplexua da, eta sentsazioak (ikusmena, soinua, ukimena, usaimena, dastamena eta mugimendua) hautematen dituzten moduan eta portaera baten barruan duten antolaketan eragiten du. Esaterako, Adimen Desgaitasun eta Autismo Unitateko erabiltzaileetako batzuek gehiegizko zentzumen-informazioa jasotzen dutela uste dute eta saihesten dute. Beste batzuk, berriz, badirudi ez direla konturatzen inguruan dituzten estimuluez, eta ardura gabe agertzen dira. Horren ondorioz, bai kasu batean, bai bestean, informazioa ez da modu egokian prozesatzen, eta erantzuna, beraz, ez da zuzena.

Snoezelen autismoa duten pertsonekin erabiltzea

Autismoa, ez isolatzea

Aspaldi autismoa isolatzearekin lotzen da, estimuluen aurrean erantzunik ez ematearekin. Gaur egun badakigu autismoak ez duela isolatzea ekartzen, baizik eta guztiz kontrakoa. Hala ere, zenbat eta zentzumen gehiago eragin, zailtasunak are handiagoak direla egiaztatu dugu. Baina horrek ez du esan nahi alderdi horiek ezin direnik landu, eta esku-hartze egokiarekin, kendu edo arindu.

Komunikazio eta hizkuntza nahasmenduak azkarren hautematen diren alderdietako batzuk dira, jokabide eta gizarte-elkarrekintza baxuko nahasmenduekin batera. Bitxia bada ere, hizkuntza zentzumenezkoa eta motorra da, eta autismoan, hizkuntzaren ikusmen eta entzumen estimuluen hautematea eta prozesamenduan ez dira modu egokian prozesatzen.  Komunikazio-arazo horiek jokabidean zuzenean eragiten dute.  Halaber, autismoa duten pertsonengan ohikoak diren beste jokabide-arazo askoren sorburua zentzumenezkoa ere bada: soinu jakin batengatik belarriak estaltzen dituzte, edo antsietate prozesua ematen dira arropa edo giro aldaketen aurrean.

Mota honetako egoerek antsietatea eragiten dute, eta komunikazio arazoez gain, oso jokabide konplexua eragiten dute; oro har, arazotsua. Horrek ez du esan nahi jokabide-arazo guztien sorburua zentzumenezkoa denik, baina bai ehuneko handi batean. Kasu askotan, eragileak ere izaten dira.

Bestalde, estereotipia askok zentzumen osagai handia dute, egonkortzaile edo erregulatzaile gisa erabiltzen dira, zenbait kasutan hiperestimuluak kontrolatzeko; beste batzuetan, espazio edo gorputz sentsazioa hobetzeko. Oin-puntetan ibiltzea beste zentzumen-estereotipia bat da, hala nola ikusmen alderdiak edo alderdi bestibularrak. Alderdi bestibularrei dagokienez, estimulu bestibularren aurrean hipersentikorrak diren pertsonek jokabide arazotsuak dituzten eskailerak jaisteko, edo beti barandari lotuta egingo dute, norbaiten eskuari lotuta. Eta kontrako alderdian hiposentikortasun bestibularra dutenak daude, eszitazio handia bilatuko dutenak; esaterako, beren buruaren inguruan biratuz.

Zentzumen-alderdiek elkarrekintza ugari barne hartzen dituzte, eta beraz, horiek nahasmendua gertatzen da, sortzen diren arazoek beste arazo batzuk ekar ditzakete. Zentzumen-nahasmenduek berariazko esku-hartzeak eskatzen dituzte, estimuluen integrazioa hobetzeko, eta zailtasun horiekin lotutako jokabide arazotsuak txikiagotzeko.

Snoezelen autismoa duten pertsonekin erabiltzea

Ongizatea zentzumenak aztertuz

“Snoezelen” kontzeptua mundu osoan egiten da, eta Holandako bi hitzetatik dator: “balitu” eta “amestu”. Hastapenetatik tresna paregabea bihurtu da autismoa duen pertsona tratatzeko, hura erabiliz, hobekuntza handia lortzen delako ikastean, eta inguratzen duen munduarekiko harremana hobetzen da.

1970eko hamarkadaren erdialdean garatu zen, MSE (Multisensory Environment)/Snoezelen, eta printzipio etikoak aplikatzen ditu bizi-kalitatea aberasteko.  Partekatutako ikuspegi hori, aisialdian, terapian eta hezkuntzan aplika daiteke, eta pertsona guztiengan egokia den eremu batean gertatzen da, batik bat behar berezia dutenak, hala nola autismoa dutenak.

90eko hamarkadan lan hau nabarmen hedatu da beste esparru batzuetara: zientzia, terapia eta aisialdia. Espainian, 2000. urtetik aurrera, snoezelen munduarekin harremanetan jartzen hasi zen, eta pixkanaka zerbitzuak handitzen joan da, lan egiteko modu horrek izan ditzakeen aplikazioak aldatuz.

Aita Menni Ospitaleko Adimen Desgaitasun eta jokabidearen nahasmenduak dituen Autismo Unitateak ISNA (International Snoezelen Association profesional) elkarteko kidea den Janire Rojasek egindako prestakuntza-saio bat egin du, 2019. urtean zehar esku-hartze hori unitatean martxan jarriz.

Prestakuntza estrategiak garatzeko izan da, autismoa duten pertsonei zentzumen estimuluak emateko, zentzumenak estimulatuz edo erlaxatuz ongizate-sentsazioa eman diezaieten. Horretarako, norberaren zentzumen-profila egiten da, komunikazioa errazteko eta egokituago dauden jokabideak agertzeko.