Adineko pertsonen egoitzetan zaintzea

Gure laguntza-proiektua lagundutako egoitza-eredu espezializatuan oinarritzen da. Giro atseginean eta maitagarrian, langile adituek laguntza integrala gizatasunez ematen dute, zaintzen ditugun pertsonen bizi-kalitatea ahalik eta handiena izan dadin. Erabiltzaileen eta beraien familien eskubideak uneoro errespetatzen ditugu.

Egoitzetan arreta emateko zerbitzuaren helburua pertsona bakoitzari arreta integrala eta jarraitua ematea da. Besteren laguntza behar duten 60 urtetik gorako pertsonei zuzenduta dago, baldin eta egoitza batean era iraunkorrean edo behin behinean zain ditzaten behar badute.

Gure Egoitzak komunitatera zabalik daude, balio eta erabilera anitzeko zentroak dira eta zenbait baliabide eskaintzen dute erabiltzaileen egoera aldakorretara moldatuta.

Helburuak

 • Autonomia pertsonala sustatzea, haien mendekotasun fisikoa edo psikikoa aintzat hartuta, bizimodu ahalik eta normalizatuena izan dezaten
 • Egoitzako bizitza sozialean aktiboki parte har dezaten bultzatzea
 • Familia-harremanei, harreman sozialei, politikoei eta kulturalei eustea komunitatearen ingurunean
 • Antzeman zaizkien gaixotasunak eta arazoak terapeutikoki zaintzea eta kontrolatzea

Diziplina anitzeko taldeak

Hainbat langile adituk osatzen dituzte gure taldeak. Profesional horiek lan bateratua egiten dute, egoiliarren behar fisikoei, psikologikoei, emozionalei, funtzionalei eta espiritualei erantzuteko. Honako hauek dira:

  • Medikuak
  • Erizainak
  • Psikologoak
  • Gizarte Langileak
  • Laguntzaileak (zaintzaileak)
  • Fisioterapeutak
  • Okupazio-terapeutak
  • Aisialdiko monitoreak

Laguntza-arloak

Osasun-laguntza

Egoitzaren mediku-zerbitzuak egoiliarren familia-mediku gisa dihardu, eta komunitateko osasun-zerbitzuen jarduketa koordinatzen du (larrialdiak, mediku espezialistei kontsulta egitea, etab.).

Horren osagarri izan dadin, gure egoitzan patologia psikiatrikoko zerbitzu gehigarria eta espezializatua eskaintzen diegu horren beharra duten egoiliarrei; eta kanpoko zerbitzuak erabiltzen ditugu patologiaren larritasunak laguntza espezifikoa eskatzen duenean (arrisku autolitikoa dagonean) baino ez.

Higienea

Higiene-zerbitzua eskaintzen zaie erabiltzaile guztiei, haien beharrizanak kontuan hartuta, eta haien intimitatea errespetatuta.

Eguneroko bizitzako jardueretara berriro moldatzea

Mugitzeko, zereginak egiteko edo harremanak izateko gaitasunen maila guztien garapena sustatzeko jarduerak edo programak dira.

Osotasun fisikoa eta psikikoa zaintzeko gaiak jorratzen dira. Alde psikikoa honela zaintzen dugu: nork bere gorputzari buruz duen irudia landuz eta zailtasun-maila ezberdinetako gaitasun instrumentalak praktikatuz, ingurunean autonomo izaten laguntzeko.

Errehabilitazio funtzionala

Osotasun fisikoa edo psikikoa zaintzeko gaiak jorratzen dira. Alde psikikoa honela zaintzen dugu: nork bere gorputzari buruz duen irudia landuz eta zailtasun-maila ezberdinetako gaitasun instrumentalak praktikatuz, ingurunean autonomo izaten laguntzeko. Programa zentroan garatzen da era naturalean sortzen diren uneetan: esaterako, harreraren edo agurraren uneetan, otorduetan eta garbitzeko eta higiene pertsonala zaintzeko uneetan. Honako jarduera hauek hartzen ditu barne:

 • Eguneroko jarduerak egiten entrenatzea. Helburua eguneroko bizitzan behar diren gaitasunak mantentzea eta indartzea da, eta bereziki lantzen dira norberaren gaitasunak, norberaren autonomiaren araberakoak.
 • Nork bere burua zaintzeko gaitasunen programa. Adineko pertsonek gaitasun batzuk oraindik izan arren, batzuetan erabiltzeari uzten diote. Beraz, programan honen helburua gaitasun horiek lantzea eta indartzea da. Zainketa pertsonalen garrantzia azpimarratzen diegu, eta itxura fisikoa hobetzen laguntzeko gaitasunak irakasten dizkiegu. Era berean, laguntza emango zaie adineko pertsonek autonomia-ezagatik egin ezin dituzten jardueretan, senideek horretan lagundu ezin dutenean. Horrez gain, gaitasun pertsonalak garatzeko jarduerak egunero antolatuko dira.
 • Osasun-heziketa. Norberaren osasun-ohiturak entrenatzen dira, pertsona horren gaitasunak aintzat hartuta.

Gimnasia eta mantentzea

Errehabilitazio fisikoa

Gabezia psikomotorrei aurrea hartzeko eta tratatzeko egiten da. Horretarako, alderdi fisikoak, psikikoak eta sozialak lantzen ditugu.

Honako jarduera hauek egiten dira programaren barnean:

 • Mugitzea: era iraunkorrean, antolatuan eta metodikoan egiten baldin bada, mugitzeko praktikak alde psikologikoari, sozialari eta fisikoari laguntzen die.
 • Mantentzeko gimnasia: osasuna mantentzeko eta errekuperatzeko ariketa fisikoak egiten dira.
 • Erlaxazioa: erlaxatzea egokia izateaz gain, askotan atsegina ere izan daiteke.

Dinamizazio soziokulturala

Aisialdia eta astia lantzeko ekimenaren helburua eskuko gaitasun sortzaileak lantzea eta indartzea da, bai eta parte-hartze soziala garatzea ere. Izan ere, gaitasun horiek ezinbestekoak dira, integrazio-prozesuan aurrera egiteko eta adinekoek komunitatean parte-hartze aktiboa izateko. Honako jarduera hauek egiten dira programaren barnean:

 • Eskulanak. Psikomotrizitatea lantzeko jarduerak egiten dira: begiak, eskuak eta gorputz osoa trebatzekoak. Horrez gain, taldeari buruzko alderdiak eta norberaren balorazioa lantzen dira.
 • Ludoterapia. Jolastea estimulazio-modu onargarria da.
 • Animazio soziokulturala eta komunitatearekiko harremana. Inguruneko errealitateari hurbiltzeko baliabidea da, aisiaren ikuspegitik. Sozializatzeko eta harremanetarako gune bat sortzen du, zentroaren barnean zein zentrotik kanpoan, azken hori ere oso garrantzitsua baita.

Pastoraltza Programa

Zaintzen ditugun erabiltzaileen beharrizan espiritualei eta erlijiosoei erantzuna emateko helburua du. Horrela, urteen esanahia ulertzen laguntzen diegu giro familiarrean eta atseginean. Fededunak izan zein ez, pertsonen beharrizan espiritualei erantzuna ematen zaie, eta bizitzan zehar ikasi dituzten baloreak pizteko eta indartzeko bideak azaltzen zaizkie.

Laguntza psikologikoa

Erabiltzaileei laguntza psikologikoa emango zaie, horren beharra baldin badute. Bi eratan emango da:

Banakako esku-hartzea

Funtzio psikoafektiboetan esku hartzea. Oinarrizko mailakoa da. Erakundeetan dauden adineko pertsonek edo besteren laguntza behar duten adinekoek arazo afektiboak izan ohi dituzte. Horregatik, depresioa eta antsietatea arintzeko tratamendu oinarrizkoak ematen ditugu.

Depresioa tratatzea

Hainbat arlotatik heltzen zaio:

 • Depresioaren mekanismoei buruzko informazioa ematen da, eta pentsamenduen, sentimenduen eta afektuaren arteko erlazioa ulertarazten zaie.
 • Laguntza psikologikoa: zailtasunak, arazoak eta kezkak azaltzeko gunea.
 • Atsegingarriak izan daitezkeen jarduerak elkarrekin asmatu eta antolatu egiten dira.
Antsietatea tratatzea

Hainbat arlotatik heltzen zaio:

 • Informazioa: estresa sortzen duten mekanismoei buruzkoa.
 • Erlaxatzen ikastea: erabiltzaileen ezaugarriak direla eta, estrategia mistoa erabiliko dugu, erlaxazio autogenoaren oinarriei jarraituta.
 • Estresari aurre egiteko estrategiak: estresaren iturriak eta aurre egiteko mekanismoak zehaztuko ditugu.

Taldeko esku-hartzea

Estimulazio kognoszitiboa

Burmuinaren plastikotasuna dela eta, patologia negatibo batzuetan agertzen diren funtzionamendu kognoszitiboaren defizit batzuk itzulgarriak izan daitezke, edo ikasiz edo gainikasiz konpentsa daitezke. Era berean, gero eta froga enpiriko gehiagok erakusten dute estimulazio kognoszitiboa baliagarria dela geroagoko defizit kognoszitiboei aurrea hartzeko. Horregatik, programa honetan parte hartu beharko lukete adineko pertsona guztiek, osasun psikologikoko arazoak eduki zein ez.

Honako jarduera hauek egiten dira programaren barnean:

 • Egun on – Errealitatean orientatzea. Nahastea, desorientazioa eta oroimenaren galera tratatzeko metodoa da. Pazienteen gertaerak eta ingurunea erabiltzen dira estimulaziorako.
 • Oroimena. Iragana oraingoan oroitzea lortu nahi da, pertsona zaharrei emozioen bidez orientatzen laguntzeko.
 • Estimulazio psikologikoa. Dementzia-arazoei lotuta dauden galera kognoszitiboak tratatuko dira, eta norberak dituen gaitasunak indartuko.
 • Oroimenean esku hartzea. Helburu bikoitza ditu: aurrea hartzea eta zaintzea. Esku-hartzearen oinarriak dagokien eranskinean zehaztuta daude. Dena den, edukiak moldatu behar izango dira parte hartuko duten taldeko pertsonen ezaugarrietara.
 • Gaurkotasuna eta eztabaida-taldeak. Berriro orientatzeko, komunikatzeko eta pentsamendu abstraktua zaintzeko alderdiak biltzen dira itxuraz ohikoa den jarduera batean, adibidez, gai bati buruz mintzatu bitartean.
 • Musikoterapia. Musika erabiliko da mugitzeko gaitasunak lantzeko, erlaxatzeko, emozioak adierazten ikasteko… Gainera, estimulazio kognoszitiborako ere balio du.

Gizarte-laguntza

Erabiltzaileen beharrak nolakoak diren, halakoak izango dira gizarte-laguntzako zerbitzuak (baliabideei buruzko orientazioa…).

Familiei laguntzea

Adinekoak zaintzen direnean, haien familiei ere arreta eman behar zaie. Ezinezkoa da adinekoei laguntzea, haien ingurunea kontuan hartzen ez bada.

Honako hauek dira erabiltzen ditugun baliabideak:

 • Informazioa: zentroari buruzkoa eta zentroan zaintzen dugun senideari buruzkoa. Gainera, zalantza guztiak argituko dira.
 • Prestakuntza eta trebetasuna, erabiltzailearen eta familiaren arteko harremanean ager daitezkeen arazoak konpontzeko estrategiak ikasteko
 • Laguntza psikologikoa: laguntza-taldeak antolatzen dira, baita banakako laguntza ere.

Jateko eta arropa garbitzeko zerbitzuak

Jateko zerbitzuan nutrizio zuzena ematen da. Kopurua, kalitatea eta aniztasuna zaintzen dira, eta erabiltzaileen berariazko ezaugarriak ere kontuan hartzen dira. Beharrezkoa baldin bada, patologia zehatz bati egokitutako dieta bereziak egingo dira, osasun-arloko langileek berrikusita.