Pisu komunitarioak

Pisu komunitarioak

Laguntza duten etxebizitzak dira, komunitatean kokatutako egitura soziosanitarioak, nahasmendu mental larria duten pertsonei eguneroko bizitza erabat inklusiboa garatzeko aukera ematen dietenak.

Pisuak auzo komunitateetan integratuta daude, eta horietan pertsona bakoitzak behar duen laguntza terapeutikoa jasotzen du bizitza autonomoa eta osoa garatzeko, bai osasun mailan, bai maila pertsonalean, familiarrean, sozialean eta lanekoan.

Oro har, etxebizitza horietan gehienez 6 lagunek beharrezko laguntza terapeutikoa jasotzen dute bizitza komunitario autonomo eta inklusibo bat lortzeko, erabiltzaileak bizitza erabat independente bat hasteko behar besteko gaitasun pertsonal, sozial eta ekonomikoak lortzen dituen unera arte.

Horrelako egiturek nabarmen murrizten dute ospitaleratze psikiatrikoen kopurua, gizarteratzea errazten dute eta inplikatutako pertsonen gaitasun pertsonalak zein familiarrak berreskuratzen dituzte.