Desgaitasun intelektuala

Mugako gaitasun intelektuala, ahaztuena

Leire Zamora Birichinaga

Osasun arloko psikologo orokorra. Psikologia Klinikoko Masterra. Aita Menni Ahizpa Ospitalariak.

 

Artikuluak MGIa jorratzen du, oso gutxi aztertu den egoera, esaterako, adimen desgaitasunarekin alderatuta. MGIaren ezaugarria da koefiziente intelektuala justu batezbestekoaren azpitik dagoela (70-85). Ofizialki ez da ofizialki desgaitasuntzat jotzen, eta, beraz, zailtasunak daude MGIa duten pertsonak identifikatzeko eta diagnostikatzeko. Eskolako etapan, berdinen antzeko ezagutzak eskura ditzakete, baina bigarren hezkuntzan laguntza behar dute. Jazarpena, autoestimu txikia eta osasun mentaleko arazoak pairatzeko arrisku handiagoa dute. Horrez gain, MGIA duten pertsonek gaitasun akademikoak eta lan arlokoak eskuratzeko oztopoei eta baliabide sozial eta ekonomikoetarako sarbide mugatuari aurre egin behar diete.
Adimen-desgaitasuna duten bi emakume, sukaldean lanean
Adimen-desgaitasuna duten bi emakume, sukaldean lanean. Depersonas cocinando con sentido, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons bidez.

Zer da mugako gaitasun intelektuala?

Mugako gaitasun intelektuala (MGI) gutxi aztertutako egoera bat da, desgaitasun intelektualarekin alderatuta (Salvador-Carulla et al., 2013).

CONFIL taldeak (2007) honela definitzen du MGIa: hezkuntza, gizarte, osasun eta lege arreta espezifikoa behar duen osasun egoera bat, koefiziente intelektualari eta neurogarapenaren nahasmenduei lotutako alterazio kognitiboak aurkezten dituena. Bere ezaugarria da araututa dagoen batezbestekoaren justu azpitik dagoen koefiziente intelektuala izatea, 70 eta 85 artekoa, hau da, aitortutako desgaitasun intelektualaren gainetik dago, baina eremu sozial, akademiko eta laboralean mugak aurkitzen ditu. Hala ere, Artigas-Pallares, Rigau, & Garciak diotenez (2007), subjektu horiek dituzten zailtasunak desgaitasun intelektuala dutenek baino larritasun txikiagokoak dira.

Mugako gaitasun intelektuala, ahaztuena

Eskuliburu klinikoen arabera, DSM IV-TR gidak (APA, 2000), MGIaren diagnostikoa “Arretagune kliniko izan daitezkeen beste egoera batzuk” atalaren barruan deskribatzen dute. ICD 10 sailkapenaren eskuliburuan, “funtzio kognitiboei, pertzepzioari, egoera emozionalari eta jokabideari eragiten dieten sintoma eta zeinuen” atalean kokatzen dute. Hala eta guztiz ere, azken eskuliburu diagnostikoetan, hala nola DMS 5ean (APA, 2013), MGIa ez da onartzen entitate kliniko gisa, eta bere izena desagertu egin da kategoria diagnostiko guztietan.

Hori dela eta, gaur egun, MGIa ez da desgaitasuntzat hartzen, nahiz eta denbora luzez desgaitasun intelektualaren esparruan egon den, eta, beraz, ez da erakunde kliniko gisa baloratzen (Karande, Kancan & Kulkarni, 2008).

Eskolako etapan, ikusi da berdinen ezagutza berak eskuratzeko gai direla, bigarren hezkuntzara iritsi arte, orduan laguntzak behar baitituzte (Medina, Marcado, & Garcia, 2015). Etapa horretan, zailtasun akademikoez gain, autoestimu txikia, segurtasunik eza, frustrazioarekiko tolerantzia txikia eta funtzio exekutiboak erabiltzeko zailtasunak izan ditzakete, baita emozio eta jokabide alterazioak ere (Atuesta & Vasquez, 2009), ingurunera egokitzea are gehiago zailtzen dutenak.

Identifikazioa eta laguntza indibidualizatuak

MGIa identifikatu eta diagnostikatzeko arazoek eragina dute zerbitzu publiko eta gizarte eta osasun zerbitzuetara iristeko orduan, kasu gehienak oharkabean igarotzen baitira. Eta ez da kontuan hartzen bizitzan zehar dituzten laguntza beharren kopurua (Schalock et al., 2010).

Hala ere, MGIak ez du arretarik jasotzen ikerketari eta zerbitzu soziosanitarioen prestazioari dagokienez (Snell et al. 2009). Aipatzekoa da kasu gehienetan ez dutela osasun mentaleko, hezkuntza bereziko profesionalen edo desgaitasun intelektualari lotutako gizarte sarearen laguntzarik behar, baizik eta laguntza eta zerbitzu espezializatuak behar dituztela, elkartzen diren beste arazo batzuetarako.

MGIa duten pertsonek jazarpena edo abusua jasateko probabilitate handiagoa dute gizarte trebetasunak erabiltzeko zailtasunen ondorioz, eta alderdi hori erabakigarria da faktore emozionaletan, hala nola autoestimu baxuan edo autokontzeptuan, eta portaera arazoak ager daitezke.

Autokontzeptua oso alderdi garrantzitsua da, eta eragin negatiboa du gizartean parte hartzeko garaian. Aitortu gabeko MGIa bat duten pertsonek beren mugak ezkutatzeko joera dute, eta normaltasun irudia ematen saiatzen dira, estigma soziala saihesteko. Horrek guztiak laguntza beharrak estaltzea edo eragoztea ekar dezake, eta, horrenbestez, zerbitzu soziosanitarioak eskuratzea zaildu.

Zenbait ikerketa egin dira MGIaren prebalentzia aztertzeko biztanleria orokorrean eta nahasmendu mentaleko kasuetan, komorbilitatean eta arrisku psikopatologikoan, neurogarapenaren nahasmenduekin eta pronostiko ebolutiboekin duen lotura ere aztertu da, eta tratamenduaren balorazio eta eraginkortasun eskalak ere landu dira. Artigas et al. (2007) azterlan bat egin zuten, eta aurkitu zuten MGIa duten pertsonek buruko nahasmenduen intzidentzia handia zutela, eta horietatik %3,4 bakarrik zirela DSMko I. ardatzaren diagnostikorik ez zutenak. Halaber, ikusi ahal izan zuten faktore sozialak zein emozionalak erabakigarriak direla arazo psikopatologikoen garapenean eta ikasteko gaitasunean, eta, ondorioz, MGIa nahasmendu mentala izateko kalteberatasuna areagotzen duen arrisku faktoretzat har daitekeela.

Buruko nahasmenduekiko komorbilitatea

MGIa duten pertsonek hainbat oztopori aurre egin behar diete, hala nola:

  • trebetasun akademikoak eskuratzea
  • eskola-porrota
  • egokitzeko jokabidearen zailtasunak
  • trebetasun sozialak erabiltzeko zailtasunak
  • osasun mentaleko arazoak

Pertsona horien % 25ek, gutxienez, sintomatologia psikiatriko konkomitantea dute (Koller, 1983; Rutter, 1970; Gostason, 1985), portaera nahasmenduak eta aldartearen nahasmenduak, hala nola depresioa edo antsietatea, baita ere beste patologia batzuk substantzien abusuagatik (Dekker et al., 2003), nahasmendu neurotikoak eta nortasunaren nahasmenduak (Hassiotis et al. 2008).
Van-Steensel, Bogels eta Perrin (2011) autoreek, Autismoaren Espektroko Nahasmenduak dituzten pertsonekin eta 70 eta 87 arteko koefiziente intelaktuala duten pertsonekin egindako ikerketa batean, antsietateko nahasmenduen presentzia nabarmen handitzen zela adierazi zuten. Era berean, Green, Berkouits eta Bakerrek (2015) erakutsi zuten MGIa duten haurrek antsietate maila handiagoak dituztela bizitza osoan.

Hassiotisek (2008) 8.000 subjekturi baino gehiagori egindako ikerketa batean (kasuen %12k MGIa zuten), frogatu zen arazo neurotiko, substantzien abusu eta nortasun arazo handiagoak dituztela, eta egokitzeko gaitasunean eta trebetasun sozialen erabileran ere muga handiagoak dituztela biztanleria arruntarekin alderatuta. Halaber, adierazi zuen subjektu horiek tratamendu farmakologiko eta zerbitzu medikoen arreta gehiago jasotzen dutela, MGIa ez duten pertsonekin alderatuta.

Puertak (2022) azterketa bat egin zuen Kolonbian, eta hor aurkitu zuen MGIa duten biztanleen %32,1ek portaera arazoak zituela, eta neurri judizialak behar izan zirela. Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak egindako ikerketa baten arabera, trebetasun sozialak erabiltzeko zailtasunak izateaz gain, sozialki desegokiak edo delitu izan daitezkeen jokabideak izateko arrisku handiagoa dute (Huete, Pallero, & Petisco, 2015).

Nabarmendu behar da, subjektu horiek aurkeztutako asaldura kliniko, emozional eta jokabidezkoen ondorioz, beharrezkoa dela arreta ematea eta zerbitzu soziosanitarioetatik kasuaren jarraipena egitea (Emerson et al., 2010).

Egia da MGIa duten pertsonek hainbat oztopo sozial izaten dituztela beren bizi zikloan, etapa ebolutiboaren arabera. Lehen aipatutako guztien artean, zailtasun handiagoak dituzte lan mundura sartzeko, bai lana bilatzean, bai mantentzean (Peltopuro, Ahonen, Kaartienen, Seppäla & Närhi, 2014), prestakuntza faltagatik, funtzio exekutiboei lotutako zailtasun kognitiboengatik (Artigas et al. 2007), gaixotasun mentalekiko komorbilitateagatik eta harreman sozialetarako mugengatik.

Gainera, desgaitasun intelektualaren diagnostiko klinikorik edo diagnostikorik ez izateagatik osasun mentaleko saretik kanpo uzten dituztenez, ez zaie desgaitasunari lotutako ekarpen ekonomikorik aitortzen. Eta, aitortuz gero, %33tik beherako ehunekoak lortzen dituzte, eta, beraz, ezin dira baliabide ekonomikoez edo sozialez baliatu.

Artikuluak

Autismoa duten pertsonen familiekin lan egitearen garrantzia

Minerva de Cos Moreno

Gizarte langilea. Jokabide asalduarekin Desgaitasun Intelektuala eta Autismoaren Espektroko Nahasmenduen Unitatea.

Suizidioa prebenitzeko lan egiten dugu

Beatriz Nogueras Ormazabal

Psikiatra. Arduradun klinikoa. Egonaldi Ertaineko Unitatea. Aita MenAita Menni Opitalea.

Jokabidearen nahasmenduak Autismoaren Espektroko Nahasmenduetan

Cristina Iriarte Iturria

Psikologo orokor sanitarioa eta neuropsikologoa.

Arrisku sozialak desgaitasun intelektualean: toxikoen eta eta sare sozialen kontsumoa

Miren Arejolaleiba Etxabe

Errehabilitazio eta dinamizazio sozialeko monitorea. Desgaitasun Intelektuala eta Autismoaren Espektroko Nahasteaaren Unitatea.

Sexualitatea desgaitasun intelektualean

Leire Zamora Birichinaga

Osasun arloko psikologo orokorra. Psikologia Klinikoko Masterra. Aita Menni Ahizpa Ospitalariak.

Eguneroko bizitzako jardueretan esku hartzea, laguntzen ereduaren arabera. Berrikuspen bibliografikoa.

Selene Vélez

Aita Menni Ospitaleko Errehabilitazio eta Gizarte Dinamizazioko Zerbitzuko terapeuta okupazionala.

Adimen desgaitasuna eta gizarte arriskuak

Miren Arejolaleiba Etxabe

Errehabilitazio eta dinamizazio sozialeko monitorea. Desgaitasun Intelektuala eta Autismoaren Espektroko Nahasteaaren Unitatea.

Covid pandemiaren ondoriozko murrizketen errealitatea autismoaren espektroko nahasmendua duten pertsonengan

Cristina Iriarte Iturria

Psikologo orokor sanitarioa eta neuropsikologoa.

Desgaitasunetik parte hartzera

Leire Zamora Birichinaga

Osasun arloko psikologo orokorra. Psikologia Klinikoko Masterra. Aita Menni Ahizpa Ospitalariak.

Desgaitasuna duten pertsonei laguntzeko lege berriari buruz

Minerva de Cos Moreno

Gizarte langilea. Jokabide asalduarekin Desgaitasun Intelektuala eta Autismoaren Espektroko Nahasmenduen Unitatea.

Jokabide erasokorra eta disruptiboa esku-hartze multisentsorialaren bidez Snoezelen gelan

Leire Zamora Birichinaga

Osasun arloko psikologo orokorra. Psikologia Klinikoko Masterra. Aita Menni Ahizpa Ospitalariak.

Aita Menniren jarduera asistentzialean esku-hartze psikologikoek duten eginkizuna

José Antonio Ezquerra Iribarren

Psikologoa. Aita Menni Ahizpa Ospitalarioen Adineko Pertsonen arloako arduraduna.

Aisialdi terapeutikoko programak Aita Menni Ospitalean

Macarena Aspiunza

Psikologoa. Aita Menni Ahizpa Ospitalarioen Desgaitasun Intelektualaren Arloko arduraduna.

Selene Vélez

Aita Menni Ospitaleko Errehabilitazio eta Gizarte Dinamizazioko Zerbitzuko terapeuta okupazionala.

Pertsonarengan Oinarritutako Arreta Ereduaren ezarpena

María José Nova Sánchez

Psikologo klinikoa. Adineko Pertsonen Arloa. Aita Menni Ahizpa Ospitalarioak.