Adineko pertsona Arreta soziosanitarioa Desgaitasun intelektuala Kalte zerebrala Osasun mentala

Pertsonarengan Oinarritutako Arreta Ereduaren ezarpena

María José Nova Sánchez

Psikologo klinikoa. Adineko Pertsonen Arloa. Aita Menni Ahizpa Ospitalarioak.

 

Pertsonekin lan egiten dugu eta beraien berezitasunak aitortzen ditugu. Erabiltzaileak dira erakundearen eta profesionalen jardueren ardatz nagusia. Norberaren nortasunetik abiatuta, autonomia pertsonalarekin eta eguneroko bizitzaren kudeaketarekin batera, gure zentro eta zerbitzuetan “etxean bezala” sentitu daitezen saiatzen gara.
Pertsonarengan Oinarritutako Arreta Ereduaren ezarpena

Urte batzuetatik hona, nabarmentzen ari da pertsonarengan oinarritutako zainketa/arretaw eredu bat aplikatzearen garrantzia, ahultasun edo menpekotasun egoeran egon eta arreta soziosanitarioko zerbitzuak eta zentroak erabiltzen dituztenen bizitza kalitatea hobetzeko.

Zerbitzuetara bideratutako ereduekin alderatuta, elementu berritzailea da erabiltzaileek eta senideek rol aktiboagoa dutela, arretaren erdigunean jarrita, baina baita ere erabakiak hartzeko gunearen erdian. Horregatik, ohiko arretatik harantzago doa, indibidualaren ideian sakontzen duen begirada bat emanez, betiere autonomia pertsonalari eta eguneroko bizitzaren kudeaketari lotuta.

Gaitasunak ikusaraztea eta aukerak eskaintzea

Autonomia ez da dena ala ezer ez. Beraz, metodologia honek norberaren hautuei erreparatzen die, eta pertsonen –adinekoak, dementzia dutenak, gaixotasun mentala dutenak, desgaitasun intelektuala edo garapenekoa dutenak, etab.– eta inguruko laguntza zirkuluaren ikuspegiari. Jada ez da arreta taldeak zainketa guztiak erabakitzen dituena, aitzitik, erabiltzaileak edo familiak berak, hark ezintasun badu, aukeratuko du zein komeni zaion gehiago bere interesetarako, jarduteko dituen aukera desberdinez informatu eta gero.

Pertsonarengan Oinarritutako Arreta Ereduaren ezarpena

Pertsona da interbentzio prozesuaren erdigunea, jakintza profesionalaren eta antolamenduko beharren gainetik, eta bere duintasuna eta eskubideak aitortu eta segurtatu egin behar dira une oro. Bere biografia da bere berezitasunaren funtsezkoa arrazoia. Norberarenak, egunerokoak, esanguratsua denak, eginkizun nagusia hartzen du, eta beharrezkoa da birkokatzea, besteak beste, alderdi hauei dagokienez:

  • Diseinu fisikoa: seguruak diren eta ingurune etxekoi eta atsegina irudikatzen duten ekintza gelak, siestarako gelak, komunak, etab. jarri nahi dira. Erabiltzaileek euren iritziak, gustuak eta lehentasunak adierazi ditzakete. Ingurune malguak, erraztaileak eta lagungarriak sortzen ditugu. Ingurune fisikoak eragina du portaeran eta ongizate subjektiboan.
  • Profesionalen taldea: erreferentziazko laguntzailearen figura agertzen da, erabiltzailearen ahalduntzea bilatzeko. Arreta plan indibidualizatua biek elkarrekin parte hartzea oso garrantzitsua da. Konfiantzan eta errespetuan oinarritutako harreman asistentzialak eraikitzen ditugu. Erreferentziazko laguntzaileak erabiltzailearen biografia, gustuak eta bizitzeko estiloa ezagutu behar ditu. Tratu goxoagoa lortzeko, erabiltzailearen eta erreferentziazko laguntzailearen arteko harremana sustatzen da, lotura afektibo bat sortzen saiatuz.
  • Familiak: parte hartzeko rola hartzen dute. Familiek ekintzak antolatu edo daudenean parte hartu dezakete Eguneko Zentroan erabiltzaileekin eta langileekin, eta senidearen zainketari lotutako erabakiak hartu ditzakete eta haren biografiari eta bizitza proiektuari buruzko informazioa eman.
  • Komunitatea: erabiltzailearen bizitzan sare soziala eta komunitarioa hartzen da kontuan. Ekintzek harreman sozial berriak egitea eta komunitatean gehiago integratzea ahalbidetu dezakete.
  • Antolamendua: profesionalizazio ‘plus’ bat lortu behar da, orain arte erabilitako metodologia berrikusiz tresna berriak gehitzeko (estrukturalak, pertsonalak, etab.), erabiltzailea antolamenduaren erdigunean kokatu ahal izan dadin.

Eredu hau prozesu egituratu baten bidez ezartzen da, etengabe ebaluatzen da, aldaketa progresiboak eta modu ordenatuan sartuz egoitza eta eguneko zentroetako inguruneen funtzionamenduan.

Arreta plan Indibidualizatua

Arreta eredu honen azken helburua da erabiltzaileak bere egunerokotasuna kontrolatzen jarraitzea eta bere bizitza proiektua gauzatzen aktibo izaten jarrai dezan.Terapeutikoa egunerokotasunean sartzea da jarduera asistentzialaren egungo erronketako bat.

Pertsonarengan Oinarritutako Arreta Ereduaren ezarpena

POA Aita Menniko eguneko zentro eta egoitzetan

Beharrei erreparatzeaz gain, ahalmenei, lehentasunei eta nahiei ere jartzen diegu arreta. Pertsonarengan oinarritutako arretaren ereduan (POA) erabiltzailea erakundeko “elementu aktibo eta parte hartzaile” bihurtzen da. Azken helburua da bere egunerokotasunaren gainean kontrola izaten jarraitzea, bere bizitza proiektua gauzatzen aktiboa izatea. Eredu hau adinekoak zaintzera zuzendutako dispositibo guztietara hedatzeko helburuarekin (eguneko zentroak zein egoitzak), metodologia berezi bat sortu dugu, ondoren azaltzen denez:

Erreferentziazko profesionalaren sarrera

POA eredua ezartzeko elementu bereizgarri eta indartsuetako bat da erreferentziazko profesionalaren figura sartzea, eskuarki klinikako laguntzailea. Elementu bereizgarria da, eta aldaketak sartzen ditu erabiltzailearengan ongizate handiagoa lortzeko; aldi berean, horrek eragina du arretan lan egiten duen talde profesionalarengan.

Figura hori sartzeko dugun metodologiaren oinarrian dago aldizka diziplina askoko bilerak eta prestakuntza ikastaroak egiten dira, laguntzaileei zein teknikariei zuzenduta.  Prestakuntza funtsezkoa da profesional guztiek (erizainak, gizarte langilea, plantetako koordinatzaileak eta ikuskatzailea) ereduak dakartzan aldaketak barneratu ditzaten.

Zuzendaritza taldearekin batera, “erreferentziazko laguntzaileen profila” osatu zen, ordutegiak eta txandak kontuan hartuta.  Informazioa jasotzeko, erregistro bat sortu zen. “Erreferentziazko laguntzailearen partea”, non erreferentziazko laguntzaileek erabiltzailearen egoeran izandako gorabeherak edo aldaketak eta aldaketa horietarako irtenbideak ekarriko lituzketen ekintzak erregistratu behar dituzten (beharrezkoa denean).

Erabiltzaileak erreferentziazko laguntzaileei esleitzeko jada finkatuta dauden harremanak errespetatuz egin zen. Dena dela ere, erreferentziazko laguntzaileei zein erabiltzaileei helarazi zitzaien jarraibidea izan zen kidetasun falta edo harremanerako zailtasunak egonez gero aldaketak egin litezkeela.

Hasieran, “Erreferentziazko Laguntzailearen Gertakarien Partea” berrikusteko fase bat ezarri zen, eta “agiri eredu” bat banatu zen, informazioa zuzen jasotzeko eta erabiltzeko. Prestakuntzan zehar, halaber, rol hori barneratzeari lotutako hainbat arazo konpondu ziren. Pertsonarengan oinarritutako arreta ereduetan lan egiten dugunean, informazio intimo asko eskuratzen dugu, eta hori kudeatzen dugunean gai pribatu guztien inguruko konfidentzialtasuna bermatu behar dugu.

Taldea eta prozesu asistentzialak

Talde prestatzeko fasean zehar, kontuan hartu zen diziplina askoko taldea izan behar zela, izan ere, zenbat eta askotarikoagoa izan, hainbat eta aberatsagoa izango da jasotako informazioa. Era brean, taldea POA ereduan prestatu zen. Hasieran zein prozesu landu zehazteko, taula bat erabili zen, eta taldeko kide guztiek prozesu asistentzial bakoitza puntuatu behar zuten, hiru irizpide garrantzitsu kontuan hartuta: erabiltzailearen bizitza kalitatean duen eragina, hobetzeko marjina eta hobetzeko aukera (egin daitekeen ahalegina), eta egunerokotasuna kontrolatzearen sentsazioa erabiltzailearengan. Autoebaluazio prozesua Psikologiaren arloak gidatu zuen, beste profesional batzuen partaidetzarekin (zentroetako arduradunak, gizarte langileak, erizainak, laguntzaileak, ikuskatzailea, begiralea). Planifikazio prozesuan zehar, taldeak erabaki zuen zer prozesu asistentzial egiten hasiko ziren, autoebaluaziotik abiatuta diagnostikoa egiteko.

Hausnarketa eta kontsentsu bilera horren emaitza gisa, Hobekuntza Plan bat lortu zen, beharrezkoa interbentzioa gidatzeko. Aldaketa zuzen ezartzen ari zela ziurtatzeko, hiru hilabetera, berriro ere prozesuaren balorazio bat egin zen, eta ondorioztatu zen egindako aldaketek indarrean jarraitzen zutela.

Oraindik indarrean dagoen prozesuan zehar, programazioa etengabe berrikusten da, eta adostutako prozesu asistentzialetako bakoitza aztertzen jarraitzen da, gure prozesu asistentzialei POAren ikuspegia eta filosofia gehitzen jarraitzeko, gure iritziz, onuragarria delako erabiltzailearentzat eta senideentzat, eta baita taldeko gainerakoentzat ere.

Artikuluak

Kalte zerebralaren errehabilitazioari buruzko neuropsikologia klinikoa

Ainhoa Espinosa de Luzarraga

Aita Menni Ahizpa Ospitalarioen neuropsikologoa IFAS Bekoetxeko Kalte Zerebralaren Eguneko Zentroan. Neuropsikologia eta sexualitateko hezitzailea.

Autismoa duten pertsonen familiekin lan egitearen garrantzia

Minerva de Cos Moreno

Gizarte langilea. Jokabide asalduarekin Desgaitasun Intelektuala eta Autismoaren Espektroko Nahasmenduen Unitatea.

Nahasmendu kognitibo-konduktualen maneiua, etikan eta duintasunean oinarrituta

Ainhoa Espinosa de Luzarraga

Aita Menni Ahizpa Ospitalarioen neuropsikologoa IFAS Bekoetxeko Kalte Zerebralaren Eguneko Zentroan. Neuropsikologia eta sexualitateko hezitzailea.

Patologia psikiatrikoa larriagotzea trafiko istripu baten ondoren

José Ignacio Quemada Ubis

Psikiatra. Ahizpa Ospitalarien Kalte Zerebraleko Menni Sareko zuzendaria.

Mugako gaitasun intelektuala, ahaztuena

Leire Zamora Birichinaga

Osasun arloko psikologo orokorra. Psikologia Klinikoko Masterra. Aita Menni Ahizpa Ospitalariak.

Suizidioa prebenitzeko lan egiten dugu

Beatriz Nogueras Ormazabal

Psikiatra. Arduradun klinikoa. Egonaldi Ertaineko Unitatea. Aita MenAita Menni Opitalea.

Jokabidearen nahasmenduak Autismoaren Espektroko Nahasmenduetan

Cristina Iriarte Iturria

Psikologo orokor sanitarioa eta neuropsikologoa.

Atlas 2030 exoeskeletoaren erabilera haurren garun paralisia duten haurrengan

Irma García

Fisioterapeuta pediatrikoa. Aita Menniko Haurren Errehabilitazioko Unitateko koordinatzailea. Aita Menni Neuroerrehabilitazio Zentroa (Bilbo).

Nerea Meabe

Fisioterapeuta. Aita Menni Ospitalea.

Kalte zerebralaren errehabilitazio zerbitzu batean senideei informazioa ematea

José Ignacio Quemada Ubis

Psikiatra. Ahizpa Ospitalarien Kalte Zerebraleko Menni Sareko zuzendaria.

Etxeko esku hartzea nahasmendu mental larria duten pertsonekin

Maialen Pérez

Terapeuta okupazionala. Aita Menniren EPSZ.

Vicente Hueso Corral

Auzitegiko psikologo klinikoa. Aita Menniren Errehabilitazio Psikosozialeko Zentroetako arduraduna.

José Ignacio Quemada Ubis

Psikiatra. Ahizpa Ospitalarien Kalte Zerebraleko Menni Sareko zuzendaria.

Arrisku sozialak desgaitasun intelektualean: toxikoen eta eta sare sozialen kontsumoa

Miren Arejolaleiba Etxabe

Errehabilitazio eta dinamizazio sozialeko monitorea. Desgaitasun Intelektuala eta Autismoaren Espektroko Nahasteaaren Unitatea.

Sedestazio indibidualizatua

Jorge Olmo

Fisioterapeuta. Kalte Zerebralaren Zerbitzua. Aita Menni Neuroerrehabilitazio Zentroa (Bilbo).

Sexualitatea desgaitasun intelektualean

Leire Zamora Birichinaga

Osasun arloko psikologo orokorra. Psikologia Klinikoko Masterra. Aita Menni Ahizpa Ospitalariak.

Adineko helduaren osasun mentala

Manuel Martín Carrasco

Psikiatra psikogeriatrian espezialista. Euskadiko eta Nafarroako Ahizpa Ospitalarioen zuzendari medikoa.

Artritisa eta artrosia adinekoengan

Área de Persona Mayor

Sekuela psikikoak 35/2015 Legearen baremoan

José Ignacio Quemada Ubis

Psikiatra. Ahizpa Ospitalarien Kalte Zerebraleko Menni Sareko zuzendaria.

Eguneroko bizitzako jardueretan esku hartzea, laguntzen ereduaren arabera. Berrikuspen bibliografikoa.

Selene Vélez

Aita Menni Ospitaleko Errehabilitazio eta Gizarte Dinamizazioko Zerbitzuko terapeuta okupazionala.

Terapia fisikoa uretan: noiz eta zergatik

Julen Ripa Latre

Fisioterapeuta. Aita Menni Neuroerrehabilitazio Zentroa (Bilbo).

Adimen desgaitasuna eta gizarte arriskuak

Miren Arejolaleiba Etxabe

Errehabilitazio eta dinamizazio sozialeko monitorea. Desgaitasun Intelektuala eta Autismoaren Espektroko Nahasteaaren Unitatea.

Covid pandemiaren ondoriozko murrizketen errealitatea autismoaren espektroko nahasmendua duten pertsonengan

Cristina Iriarte Iturria

Psikologo orokor sanitarioa eta neuropsikologoa.

Desgaitasunetik parte hartzera

Leire Zamora Birichinaga

Osasun arloko psikologo orokorra. Psikologia Klinikoko Masterra. Aita Menni Ahizpa Ospitalariak.

PEGa duten haurrek elikagaiei dieten abertsioaren tratamendu prebentiboa

Oihana Ramos Núñez

Logopeda. Haurren Errehabilitazio Unitatea. Aita Menni Neuroerrehabilitazio Zentroa (Bilbo).

Desgaitasuna duten pertsonei laguntzeko lege berriari buruz

Minerva de Cos Moreno

Gizarte langilea. Jokabide asalduarekin Desgaitasun Intelektuala eta Autismoaren Espektroko Nahasmenduen Unitatea.

“Traumatismotik ez daukat hilekoa, zergatik?”

Ainhoa Espinosa de Luzarraga

Aita Menni Ahizpa Ospitalarioen neuropsikologoa IFAS Bekoetxeko Kalte Zerebralaren Eguneko Zentroan. Neuropsikologia eta sexualitateko hezitzailea.

HKZ baten ondoren gizonezkoen gorputzean sexu disfuntzio bat izatearen arrazoi anitzak

Ainhoa Espinosa de Luzarraga

Aita Menni Ahizpa Ospitalarioen neuropsikologoa IFAS Bekoetxeko Kalte Zerebralaren Eguneko Zentroan. Neuropsikologia eta sexualitateko hezitzailea.

Osasun mentala eta COVID-19a

Manuel Martín Carrasco

Psikiatra psikogeriatrian espezialista. Euskadiko eta Nafarroako Ahizpa Ospitalarioen zuzendari medikoa.

Jokabide erasokorra eta disruptiboa esku-hartze multisentsorialaren bidez Snoezelen gelan

Leire Zamora Birichinaga

Osasun arloko psikologo orokorra. Psikologia Klinikoko Masterra. Aita Menni Ahizpa Ospitalariak.

HGK duen pertsonaren zaintzaileen gehiegizko zama prebenitzea edo murriztea

Noemí Álvarez

Neuropsikologia Arloko arduraduna. Aita Menni Neuroerrehabilitazio Zentroa (Bilbo).

EDUCA proiektua zaintzailaren gehiegizko lanari erantzuteko

Ana Isabel Domínguez Panchón

Psikologiako doktorea. Psikologo klinikoa. Aita Menni Ospitalea.

Telerrehabilitazioa logopedian

Clara Jiménez González

Logopeda. Aita Menni Neuroerrehabilitazio Zentroa (Bilbo).

Koronabirusa eta krisi psikologikoa

Alfonso Sáez de Ibarra

Psikologoa. Larrialdi eta hondamendietan espezialista. Aita Menni Ospitalea.

Snoezelen gela: dementzia duten adineko pertsonentzako estimulazio sentsoriala

Área de Persona Mayor

Futbolean oinarritutako erreminiszentzi terapia

José Antonio Ezquerra Iribarren

Psikologoa. Aita Menni Ahizpa Ospitalarioen Adineko Pertsonen arloako arduraduna.

Bikote-terapia. Zer gertatzen da sexuarekin garuneko erasana dagoenean?

Ainhoa Espinosa de Luzarraga

Aita Menni Ahizpa Ospitalarioen neuropsikologoa IFAS Bekoetxeko Kalte Zerebralaren Eguneko Zentroan. Neuropsikologia eta sexualitateko hezitzailea.

Aita Menniren jarduera asistentzialean esku-hartze psikologikoek duten eginkizuna

José Antonio Ezquerra Iribarren

Psikologoa. Aita Menni Ahizpa Ospitalarioen Adineko Pertsonen arloako arduraduna.

Berreskurapen funtzionala ingurune komunitarioan: inklusio sozialaren alde

Marian Frago Pacheco

Monitorea. Unidad de Media Estancia. Hospital Aita Menni.

Amaia Bolumburu Aldazabal

Psikologoa. Aita Menni Ospitalea.

Nola entrenatu funtzio exekutiboak gaixotasun mentala duten lagunengan?

Macarena Aspiunza

Psikologoa. Aita Menni Ahizpa Ospitalarioen Desgaitasun Intelektualaren Arloko arduraduna.

Selene Vélez

Aita Menni Ospitaleko Errehabilitazio eta Gizarte Dinamizazioko Zerbitzuko terapeuta okupazionala.

Fuensanta Mesa

Monitorea. Errehabilitazio eta Dinamizazio Sozialaren Zerbitzua. Aita Menni Ospitalea.

Giro soziala, erabakigarria nahasmendu sozial larriaren bilakaeran

Mª José Reos Llinares

Terapeuta okupazionala.

Aisialdi terapeutikoko programak Aita Menni Ospitalean

Macarena Aspiunza

Psikologoa. Aita Menni Ahizpa Ospitalarioen Desgaitasun Intelektualaren Arloko arduraduna.

Selene Vélez

Aita Menni Ospitaleko Errehabilitazio eta Gizarte Dinamizazioko Zerbitzuko terapeuta okupazionala.

Jolasa tresna terapeutiko gisa

Fátima Sahara Sanz

Terapeuta okupazionala. Haurren Errehabilitaziorako Unitatea. Aita Menni Neuroerrehabilitazio Zentroa (Bilbo).

Disfagia (irensteko zailtasuna) eta bere tratamendua adineko pertsonengan

Área de Persona Mayor

Doluak helduaroan

Alfonso Sáez de Ibarra

Psikologoa. Larrialdi eta hondamendietan espezialista. Aita Menni Ospitalea.

Suminkortasuna iktusa izandako pertsonengan

Naiara Mimentza

Neuropsikologoa. Kalte Zerebraleko Zerbitzua. Aita Menni Ospitalea.

Kalte zerebrala duten pazienteen orekaren entrenamendua perturbazioetan oinarrituta

Dr. Juan Ignacio Marín Ojea

Medikuntza Fisiko eta Errehabilitazioko espezialista. Arrasateko Aita Menni Ospitaleko Kalte Zerebralaren Unitatea. Haurren Errehabilitazio Zerbitzuko koordinatzailea.

Zer da lehen mailako afasia progresiboa?

Ángela Fernández de Corres

Logopeda. Aita Menni Neurorrehabilitazio Zentroa (Bilbo).

Transferentzia garabien erabileren auditoretza, Etxekek Laguntza Produktuen Foru Zerbitzuaren barruan

Sonia Espín

Terapeuta okupazionala. Etxetek.

José Ignacio Quemada Ubis

Psikiatra. Ahizpa Ospitalarien Kalte Zerebraleko Menni Sareko zuzendaria.

Txomin Ruiz de Gauna

Controller. Etxetek.

Taldeko jarduera fisikoaren garrantzia kalte zerebrala duten pertsonen errehabilitazioan

Iban Arrien Celaya

Fisioterapia Zerbitzuko burua. Kalte Zerebralaren Zerbitzua. Aita Menni Ospitalea.

Nola aldatu izarak ohean dagoen pertsona bati?

Área de Persona Mayor

Eguneroko jarduera instrumentalak Egonaldi Ertaineko Unitatean

Amaia Bolumburu Aldazabal

Psikologoa. Aita Menni Ospitalea.

Mª José Reos Llinares

Terapeuta okupazionala.

Nola bihurtu bainugela gela irisgarri

Marta García Carmona

Terapeuta okupazionala. Kalte Zerebraleko Zerbitzua. Aita Menni Ospitalea.

Gernu inkontinentzia adinduengan

Área de Persona Mayor

Asaldura emozionalak eta portaerazkoak iktusaren ondoren

José Ignacio Quemada Ubis

Psikiatra. Ahizpa Ospitalarien Kalte Zerebraleko Menni Sareko zuzendaria.

Naiara Mimentza

Neuropsikologoa. Kalte Zerebraleko Zerbitzua. Aita Menni Ospitalea.

Nola aldatu pixoihala etzanda / ohean dagoen pertsona bati?

Área de Persona Mayor

Apatiaren tratamendua Hartutako Kalte Zerebraleko Unitatean

Ignacio Sánchez Cubillo

Neuropsikologiako psikologo espezialista. Kalte Zerebralaren Zerbitzua. Aita Menni Neuroerrehabilitazio Zentroa (Bilbo).

Noemí Álvarez

Neuropsikologia Arloko arduraduna. Aita Menni Neuroerrehabilitazio Zentroa (Bilbo).

Gaixotasun mentala duten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea

Ana Isabel Domínguez Panchón

Psikologiako doktorea. Psikologo klinikoa. Aita Menni Ospitalea.

Sindrome metabolikoaren gaineko esku hartzea gure Egonaldi Ertaineko Unitatean

Beatriz Nogueras Ormazabal

Psikiatra. Arduradun klinikoa. Egonaldi Ertaineko Unitatea. Aita MenAita Menni Opitalea.

Mª José Reos Llinares

Terapeuta okupazionala.

Mertxe Goñi Gallego

Ikuskatzailea. Egonaldi Ertaineko Unitatea. Aita Menni Ospitalea.

Adinduen presioaren ondoriozko ultzerak prebenitzea

Área de Persona Mayor

Terapia okupazionala etxean

Amaia Goiriena Boyra

Terapeuta okupazionala. Aita Menni Neuroerrehabilitazio Zentroa (Bilbo).

Adinekoetan idorreria kronikoa saihesteko zainketak

Área de Persona Mayor

Adinekoek beroarengatik arazoak saihesteko gomendioak

Área de Persona Mayor

Dolua ulertzea eta tratamendua

Alfonso Sáez de Ibarra

Psikologoa. Larrialdi eta hondamendietan espezialista. Aita Menni Ospitalea.

Adinekoentzat ariketa fisikoa egiteak dituen onurak

Eloi Nin

Mediku errehabilitatzailea. Kalte Zerebralaren Zerbitzua. Aita Menni Ospitalea.

Beherakoa adinekoen artean

Área de Persona Mayor

Zutik egotearen eta ibiltzearen garrantzia

Irma García

Fisioterapeuta pediatrikoa. Aita Menniko Haurren Errehabilitazioko Unitateko koordinatzailea. Aita Menni Neuroerrehabilitazio Zentroa (Bilbo).

Balorazio neuropsikologikoa Garuneko Kalteko Zerbitzu batean

Noemí Álvarez

Neuropsikologia Arloko arduraduna. Aita Menni Neuroerrehabilitazio Zentroa (Bilbo).

José Ignacio Quemada Ubis

Psikiatra. Ahizpa Ospitalarien Kalte Zerebraleko Menni Sareko zuzendaria.