Hospital de Día Aita Menni en Arrasate / Mondragón

Arrasate Gipuzkoa

Eguneko Ospitalea

Osasun mentala

Uribe Auzoa, 13-14.

20500 Arrasate (Gipuzkoa)

Telefonoa: 943 770 000

E-maila: [email protected]

Eguneko Ospitaleak arreta anbulatorioa ematen die, ospitaleratze psikiatrikorik behar izan gabe, Osasun Mentaleko Zentroek eskain dezaketena baino arreta global eta intentsiboagoa behar duten pazienteei.

Dispositiboak errehabilitazioaren oinarrizko alderdiak txertatzen ditu tratamenduan, erizainen eta begiraleen esku hartzearekin, paziente bakoitzarentzat lan plan indibidualizatuagoak ezarriz, eta diziplina anitzeko eta malguaren ikuspegi batetik, une ebolutibo bakoitzaren arabera.

Horrenbestez, gure Eguneko Ospitalearen helburua bikoitza da: ahal den neurrian, zerbitzu publikoek egiten dizkiguten eskaerak asetzea, gure ingurune soziosanitarioan lanketa bakarra eskainiz, eta gaixotasun mentala duten pertsonen tratamenduan eta errehabilitazioan oinarritutako kalitatezko osasun laguntza mantentzea.

Pazienteak

Pazienteentzako baldintza orokorrak honela laburbiltzen dira:

 • Nahasmendu mental larria
 • Autonomia pertsonal nahikoa izatea komunitatean bizitzeko, familiaren laguntzarekin edo gabe, eta zentrora bere kabuz joateko. Gehienak familiarekin bizi dira.
 • Gutxieneko introspekzio gaitasuna izatea, laguntza eta tratamendua bere borondatez jasotzeko.

Ez dago kanpoan geratzeko irizpide espliziturik, baina ezin dira pazienteak joan nahi ez badute hartu, ezta gainerako kideei kalte larria egiten dieten portaerak dituztenak ere.

Halaber, zentroa ez dago zuzenduta pazientearen patologiaren oinarria bakarrik gai toxikoekiko mendekotasuna, desgaitasun intelektuala edo dementzia bada, haientzat prestatuago dauden beste egitura batzuk daudelako.

Pazienteen taldea nahiko gaztea da, 18 eta 55 urte bitartekoak dira, bi sexuetakoak, nahasmendu mentalaren ia espektro osoa hartzen duten diagnostikoekin:

 • Nortasunaren nahasmendua
 • Atzerapen mental arina – moderatua, jokabidearen nahasmenduekin
 • Nahasmendu psikotikoak
 • Nahasmendu afektiboak

Programa asistentziala

Oinarrizko errehabilitazio esparrua

Egokitzeko gaitasun oso mugatuak dituzten pazienteentzat. Pazientearen oinarrizko funtzio hauek errehabilitatzea du helburu:

 • Norberaren zaintza, higienea eta oinarrizko osasun arauak.
 • Pertsonen arteko harremanak sustatzea eta erraztea.
 • Terapia okupazionala, ludikoa eta prestakuntzakoa.

Hauek dira helburu horiek betetzeko programatutako jarduerak:

“Egun on” taldea.

Paziente guztiak elkartzen ditu egunero, eta eguneko lehen jarduera da. Taldeka planteatzen da, egituratu gabe, lortutako helburuak baloratzeko eta bakoitzaren zailtasun berriak hautemateko.

 • Egunkaria
  Pazienteen artean eguneroko informazioari buruzko interesa sustatzea du helburu, egunkariko albisteak irakurriz eta laburbilduz.
 • Autozainketa programa
  Higiene eta garbitasun pertsonaleko ohitura egokiak mantentzeko zailtasunak dituzten pazienteentzat. Ikuspegi teoriko eta praktikotik egiten da, eta norbera zaintzeko ohitura osasungarriak eta egunerokoak sortzen saiatzen da.
 • Osasun Hezkuntzako programa
  Pazienteen autonomia ahalbidetzen du osasuna zaintzeari buruz, eta ongizate fisikoan maila onargarriak bermatzeko jokabide egokiak sustatzen ditu. Dietetikarekin, sexu hezkuntzarekin, osasunaren zainketarekin eta baliabideen erabilera arrazionalarekin lotutako alderdiei buruzko prestakuntzaren eta entrenamenduaren bidez garatzen da.
 • Kulturgunea
  Pazienteen artean kulturaren arloko gai sorta zabal bati buruzko interesa sustatzea du helburu. Orokorra, komunikabideak erabiliz (aldizkariak, argitalpenak, bideoa, etab.), eta taldeka bateratuta.
 • Eguneroko bizitzako jarduerak
  Erosketak, sukaldaritza, pertsonaren beraren antolaketa. Talde txikietan egiten dira, eta bereziki arlo horretan defizitak dituzten pazienteei zuzenduta dago.
 • Jarduera fisikoa
  Egunero, paziente guztiei zuzendutako espazio bat egiten da, jarduera estimulatzeko, mobilizazioa sustatzeko ariketa sinpleen bidez, edo, bestela, inguruan paseoak eginez.
 • Eskulan terapeutikoak
  Pazienteek beren denbora modu erabilgarri eta atsegingarrian bete dezaten nahi dugu, eta, aldi berean, eskuzko jardueren ikaskuntza bat egin dezaten, oro har funtzionamendu kognitiboa estimulatzeko.
 • Aisialdi eta denbora libreko jarduerak
  Jolasak, kafea, komunitaterako irteerak, asteburuko irteeren pizgarria, etab. Jarduera ludikoak dira, non gozamena eta besteekiko komunikazioa eta harremana sustatzen diren.

Errehabilitazio esparru espezializatua

Paziente bakoitzaren tratamendu integrala egiteko funtsezkoak diren alderdi klinikoak eta asistentzialak hartzen ditu (somatikoa, psikologikoa, psikiatrikoa, soziofamiliarra eta lanekoa). Alderdi horiek hasieran banaka ebaluatzen dira, paziente bakoitzarentzat plan terapeutiko espezifiko bat garatu ahal izateko, pazientearen gabezien eta premien arabera.

Arlo hauek garatzen dira:

Alderdi somatikoak eta psikofarmakologikoak

Prestakuntza hauetan zehazten dira:

 • Alderdi farmakologikoei eta somatikoei buruzko (analisiak, etab.) jarraipen programa indibiduala.
 • Sendagaiak ematea: zailtasun pertsonalak eta familiaren laguntza urria duten pazienteentzat.

Alderdi psikoterapeutikoak

 • Arreta indibidualizatua.
 • Taldeko arreta, programa hauekin:
  • Psikoheziketa programa: lehentasunezko helburua da zentzurik zabalenean tratamenduari atxikitzea lortzea. Alderdi informatibo bat du, eta beste alde batean esperientzia psikopatologikoak partekatzea sustatzen da. Gaixotasunaren kontzientzia hartzea sustatzen da.
  • Aurre egiteko trebetasunetan entrenatzea: Pazienteari estrategia kognitibo eraginkorrak eman nahi zaizkio gizarte eta familia girotik etor daitezkeen elementu estresatzaileei aurre egiteko. Programa hauek hartzen ditu:
   • Trebetasun sozialetan trebatzea
   • Arazoak konpontzeko programa
   • Estresa kontrolatzeko programa

Alderdi soziofamiliarrak eta lanekoak

 • Talde soziala: pazienteei komunitateko eta lanerako baliabide orokorren berri ematea, baita izapide burokratikoetarako ere.
 • Gizarte eta lan arazoei buruzko jarraipen indibiduala
 • Familian esku hartzea

Laneko errehabilitazioa Tailer Okupazionalean

Oro har, terapia honetan lanerako aurretiko entrenamendu baten beharra baloratu zaien pazienteek parte hartzen dute, komunitatean tailer babestu batean, enplegu zentro berezi batean edo lan normalizatu batean hasi aurretik.

Eguneko Ospitalearen programara joaten diren pazienteek eta lagundutako pisuen erregimenean komunitatean bizi diren pazienteek bat egiten duten lotura komuna da.

Talde asistentziala

 • Psikiatria
 • Psikologia
 • Erizaintza
 • Gizarte lana
 • Dinamizazio soziala

Gaurkotasuna

Hitzordu bat duzu osasun mentalarekin

Hitzordu bat duzu osasun mentalarekin

VIsta general de la sala y de los asistentes

Hasiera berantiarreko psikosiak

El equipo de Aita Menni

Why Not Futbol Torneoan parte hartu dugu

Artikuluak

Patologia psikiatrikoa larriagotzea trafiko istripu baten ondoren

José Ignacio Quemada Ubis

Psikiatra. Ahizpa Ospitalarien Kalte Zerebraleko Menni Sareko zuzendaria.

Etxeko esku hartzea nahasmendu mental larria duten pertsonekin

Maialen Pérez

Terapeuta okupazionala. Aita Menniren EPSZ.

Vicente Hueso Corral

Auzitegiko psikologo klinikoa. Aita Menniren Errehabilitazio Psikosozialeko Zentroetako arduraduna.

José Ignacio Quemada Ubis

Psikiatra. Ahizpa Ospitalarien Kalte Zerebraleko Menni Sareko zuzendaria.

Sekuela psikikoak 35/2015 Legearen baremoan

José Ignacio Quemada Ubis

Psikiatra. Ahizpa Ospitalarien Kalte Zerebraleko Menni Sareko zuzendaria.

Desgaitasuna duten pertsonei laguntzeko lege berriari buruz

Minerva de Cos Moreno

Gizarte langilea. Jokabide asalduarekin Desgaitasun Intelektuala eta Autismoaren Espektroko Nahasmenduen Unitatea.

Osasun mentala eta COVID-19a

Manuel Martín Carrasco

Psikiatra psikogeriatrian espezialista. Euskadiko eta Nafarroako Ahizpa Ospitalarioen zuzendari medikoa.

Koronabirusa eta krisi psikologikoa

Alfonso Sáez de Ibarra

Psikologoa. Larrialdi eta hondamendietan espezialista. Aita Menni Ospitalea.

Aita Menniren jarduera asistentzialean esku-hartze psikologikoek duten eginkizuna

José Antonio Ezquerra Iribarren

Psikologoa. Aita Menni Ahizpa Ospitalarioen Adineko Pertsonen arloako arduraduna.

Berreskurapen funtzionala ingurune komunitarioan: inklusio sozialaren alde

Marian Frago Pacheco

Monitorea. Unidad de Media Estancia. Hospital Aita Menni.

Amaia Bolumburu Aldazabal

Psikologoa. Aita Menni Ospitalea.

Nola entrenatu funtzio exekutiboak gaixotasun mentala duten lagunengan?

Macarena Aspiunza

Psikologoa. Aita Menni Ahizpa Ospitalarioen Desgaitasun Intelektualaren Arloko arduraduna.

Selene Vélez

Aita Menni Ospitaleko Errehabilitazio eta Gizarte Dinamizazioko Zerbitzuko terapeuta okupazionala.

Fuensanta Mesa

Monitorea. Errehabilitazio eta Dinamizazio Sozialaren Zerbitzua. Aita Menni Ospitalea.

Giro soziala, erabakigarria nahasmendu sozial larriaren bilakaeran

Mª José Reos Llinares

Terapeuta okupazionala.

Aisialdi terapeutikoko programak Aita Menni Ospitalean

Macarena Aspiunza

Psikologoa. Aita Menni Ahizpa Ospitalarioen Desgaitasun Intelektualaren Arloko arduraduna.

Selene Vélez

Aita Menni Ospitaleko Errehabilitazio eta Gizarte Dinamizazioko Zerbitzuko terapeuta okupazionala.

Doluak helduaroan

Alfonso Sáez de Ibarra

Psikologoa. Larrialdi eta hondamendietan espezialista. Aita Menni Ospitalea.

Eguneroko jarduera instrumentalak Egonaldi Ertaineko Unitatean

Amaia Bolumburu Aldazabal

Psikologoa. Aita Menni Ospitalea.

Mª José Reos Llinares

Terapeuta okupazionala.

Pertsonarengan Oinarritutako Arreta Ereduaren ezarpena

María José Nova Sánchez

Psikologo klinikoa. Adineko Pertsonen Arloa. Aita Menni Ahizpa Ospitalarioak.

Gaixotasun mentala duten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea

Ana Isabel Domínguez Panchón

Psikologiako doktorea. Psikologo klinikoa. Aita Menni Ospitalea.

Sindrome metabolikoaren gaineko esku hartzea gure Egonaldi Ertaineko Unitatean

Beatriz Nogueras Ormazabal

Psikiatra. Arduradun klinikoa. Egonaldi Ertaineko Unitatea. Aita MenAita Menni Opitalea.

Mª José Reos Llinares

Terapeuta okupazionala.

Mertxe Goñi Gallego

Ikuskatzailea. Egonaldi Ertaineko Unitatea. Aita Menni Ospitalea.

Dolua ulertzea eta tratamendua

Alfonso Sáez de Ibarra

Psikologoa. Larrialdi eta hondamendietan espezialista. Aita Menni Ospitalea.